Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Pondelok, 17. február 2020
 
 

Drogy amfetamínového typu

Historický prehľad

Prvá známa skupina látok bola odvodená od efedrínu (Ephedra Equisetina, Nagaio 1887). V roku 1930 bol na trh uvedený amfetamín - ako liek proti opuchu sliznice nosa pri nádche a taktiež na liečbu narkolepsie (chorobnému spánku), či parkinsonizmu. Počas 2. svetovej vojny zohrali látky skupiny amfetamínov významnú úlohu pri preletoch amerických bojových liedadiel ponad oceán, ako životabudič proti únave a spánku. V povojnovom období sa tieto látky veľmi rýchlo rozšírili najmä v prostredí manžérov v snahe zvyšovať mentálne výkony, odstraňovať trému a eliminovať únavu. V šesťdesiatych rokoch sa aj v bývalom Československu objavili preparáty ako Fenmetrazin a Dexfenmetrazin. Oba preparáty boli vyrábané najmä pre odstraňovanie pocitu hladu v terapii obezity. V súčasnosti predstavujú drogy na báze amfetamínov novú generáciu psychoaktívnych látok, ktoré postupne zvyšujú svoj podiel na ilegálnom drogovom trhu. S nástupom Pervitínu zaznamenali amfetamíny ohromný rozvoj a zdá sa, že v istej cieľovej skupine konzumentov drog bude táto drogová skupina hrať prím aj v najbližšej budúcnosti. V roku 1990 referoval Národný inštitút zneužívania drog v USA 2% prípadov úmrtí v priamej súvislosti s užitím amfetamínov. V roku 2002 to už bol podiel 11%. Medzi faktory, ktoré vedú k rozvoju týchto látok patria najmä veľká prekurzorová zásoba, plne syntetická výroba, bez potreby prírodných zdrojov a relatívne nízka cena tabletovej, či práškovej (papers) formy na čiernom trhu.

Zdroje drogy

Uvedená skupina drog v sebe zahŕňa liečivá s generickým a obchodným názvom a taktiež ilegálne vyrábané látky s názvami pochádzajúcich z drogových komunít. Drvivá väčšina týchto látok sa získava s využitím chemickej syntézy. Prírodné zdroje sú značne v úzadí. Patrí k nim napr. muškátový olej a rôzne roztoky a čaje z muškátového orecha. Amfetamínové preparáty možno na základe chemickej stavby rozdeliť orientačne na dve skupiny: deriváty fenylizopropylamínu, kde patrí amfetamín (Elaston, Psychoton, Benzedrin); metamfetamín (Pervitin); metyldioxyamfetamín (MDA, MDMA, MDE, Extáza, DOM, PMA). K heterocyklickým derivátom patrí fenmetrazin (Preludin, Anorex); dexfenmetrazin (Dexfenmetrazin) a metylfenidát (Centedrin, Ritalin). Na čiernom trhu sa amfetamíny predávajú pod názvami ako eye openers, uppers, wake-ups, speed, love drug, Ecstasy, dex, perník, péčko, piko, Ferdo.

Spôsoby aplikácie

Amfetamíny sú jemne kryštalické prášky bez zápachu, ktoré vykazujú dobrú rozpustnosť vo vode aj v alkohole. Často sú v drogovej komunite kombinované do rôznych „vyskúšaných“ mixtúr s inými liekmi, najčastejšie s analgetikami (lieky proti bolesti). Najčastejším spôsobom aplikácie je perorálny vstup do organizmu, t.j. cez ústa. Výnimočne sa amfetamíny vpravujú priamo do krvného obehu. V ice forme sa dajú pomocou špeciálnych zariadení aj fajčiť ako tzv. killer drogy (metamfetamín).

Účinky

Amfetamíny patria z farmakologického hľadiska medzi psychostimulanciá. Po užití vedú k rýchlemu fyzickému a psychickému povzbudeniu, k pocitom extrapotencie k duševným aj fyzickým výkonom. Značne stimulujú psychomotorický nekľud, čo ich predurčuje k výskytu aj v prostredí tanečných klubov a diskoték. K fyzickým prejavom akútneho ovplyvnenia drogou patrí nekľud, zvýšená frekvencia srdca, sucho v ústach, pocity búšenia srdca. K netypickým a nekonštantným prejavom patria nepravé halucinácie, stavy už videného a zažitého, pocity depersonalizácie a rozdvojenia osobnosti. Opakované expozície amfetamínmi vedú k stavom úplnej vyprahnutosti, nedostaku vôľového uvažovania a konania, nesústredenosti, neadekvátneho správania. Výraz black hole (čierna diera) je často spájaný najmä s opakovaným zneužívaním amfetamínov.

Zdravotné riziká zneužívania amfetamínov

K zdravotným rizikám aj jednorázového požitia amfetamínov patrí predovšetkým negatívny vplyv na srdcovo-cievny systém. Náhle zlyhanie činnosti srdca môže znamenať okamžitú smrť. Po užití amfetamínových preparátov môže taktiež dôjsť ku krvácaniu do mozgu pri náhlom vzostupe krvného tlaku. Zlyhanie termoregulačného centra s akútnym opuchom mozgu predstavuje riziko pri ovplyvnení psychostimulanciami pri súčasnom fyzickom výkone, napr. pri dlhodobom tanci v neklimatizovaných uzavretých priestoroch. Pervitín a Extáza vykazuje vysokú mieru fyzickej závislosti s nástupom ohromnej tolerancie dávky, čo vedie k zvyšovaniu užívaných dávok drogy. Abstinenčné príznaky nastupujú pri rozvinutej závislosti od amfetamínov veľmi skoro a prejavujú sa postupnou deštrukciu osobnosti, rýchlym fyzickým chradnutím v popredí s psychickými zmenami s dominanciou paranoidného myslenia, depresívnym ladením osobnosti a častými samovražednými tendenciami. K fyzickým prejavom patria najmä strata výkonnosti, poruchy srdcovej činnosti, úbytok  hmotnosti. Skutočnosť podstatného zvyšovania dávok amfetamínov vedie k metabolickým poruchám a rýchlemu zlyhávaniu pečene, obličiek a k poruchám imunitného systému. Napriek mladému veku drogovo závislých býva pitevným nálezom často potvrdené riziko krvácania do mozgu. V neposlednom rade je nebezpečná konzumácia amfetamínov v kombinácii s alkoholom, najmä so šumivými vínami, ktoré zvyšujú plynatosť zažívacieho traktu, čím zvyšujú riziko nástupu zvracania s možnosťou vdýchnutia žalúdočného obsahu do pľúc.

Zdroj:
MUDr. Norbert MORAVANSKÝ
Prof. MUDr. František NOVOMESKÝ, PhD.
ÚSTAV SÚDNEHO LEKÁRSTVA
Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Február 2020
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
 
 
Odkazy