Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Streda, 13. november 2019
 
 

Závislí

Častá chuť na svoju drogu, myslenie na ňu, ťažkosti odolať jej užívaniu, strata kontroly čo do množstva, užívanie viac a častejšie, než sme pôvodne plánovali, potreba väčšieho množstva na efekt, ktorý sme mali na začiatku, psychické alebo fyzické problémy po vynechaní jej užívania, zanedbávanie iných záujmov, záľub, hodnôt a stále viac času venovaného užívaniu, zháňaniu drogy alebo zotavovaniu sa z jej účinkov a neschopnosť prestať s drogou, hoci očividne vidíme, že nám jej užívanie škodí.
Človek nemusí mať všetky z týchto príznakov, aby mohli lekári konštatovať, že ochorel sa chorobu známu ako ZÁVISLOSŤ.
Potom nasledujú problémy v škole alebo v práci, neospravedlnené hodiny, zameškané dni, neskoré príchody, zhoršenie výkonu, zanedbávanie svojich povinností, zdravotné a psychické problémy, trápenie rodičov, partnera, manželky/ manžela, niekedy dokonca i vlastných detí. Človek často stráca takú kontrolu nad vlastným životom, akú by si predstavoval.

Keď ste v tomto popise našli či už seba, alebo svojho blízkeho, či vzdialenejšieho človeka, na ktorom Vám aspoň do určitej miery záleží, máme pre vás dobrú správu:
Závislosť je liečiteľná a dokonca, ak sa postihnutému podarí abstinovať rok v nechránenom, teda svojom prirodzenom prostredí (nie napr. v base alebo v terapeutickej komunite), žiaden lekár mu už podľa súčasnej klasifikácie chorôb nemôže dať diagnózu závislosti!!!

Na druhej strane, dostať sa zo závislosti nie je hračka. Vyžaduje si to spoluprácu zo strany človeka, ktorý touto chorobu trpí, tréning v sebaprekonaní, dôležité informácie „ako vydržať bez drogy“ a čo je pre mnohých nevyhnutné, odbornú pomoc. Áno, sú aj ľudia, ktorým sa podarí prestať s drogami samým od seba. Najmä ak sa však jedná o tvrdšie drogy a človek má aj rôzne pridružené zdravotné a psychické problémy, je obrovskou pomocou a vo väčšine prípadov nevyhnutnosťou odborná starostlivosť.

Ako si vybrať to správne zariadenie a ten správny program? Najkompletnejšie služby v oblasti závislostí poskytujú na Slovensku Centrá pre liečbu drogových závislostí. Obvykle poskytujú celý balík programov, z ktorého si za pomoci rady lekára a psychológa človek so závislosťou môže vybrať.

Obvykle to bývajú:

Ambulantné programy: človek dochádza raz alebo viac krát do týždňa na kontrolu k lekárovi, často aj na testovanie moča na návykové látky, obvykle aj na skupinovú terapiu, kde sa v skupine ľudí s podobnými problémami preberajú témy dôležité na to, aby človek vedel prestať s návykovými látkami a ostať bez nich. Niekedy sa pridávajú ešte individuálne sedenia so psychológom, ak to stav človeka, či jeho problémy, vyžadujú.

Lôžkové programy: mnohým ľuďom ambulantná liečba nepostačuje. „Vonku“, teda v ich prirodzenom prostredí na nich číha množstvo nástrah, ktoré na začiatku abstinencie, teda prvé dni a týždne stavu bez drogy nevedia sami zvládať. Niekedy sa pre lôžkovú liečbu ľudia rozhodnú po neúspešnom pokuse liečiť sa ambulantnou formou. Liečba pozostáva z detoxifikačnej fázy, ktorej cieľom je postupné odstránenie drogy z tela. Vtedy sa často podávajú rôzne lieky, aby sa človek netrápil abstinenčným stavom, veď veľmi ťažké je preňho zvládanie samotného naliehania psychiky, ktorá ho ťahá späť k droge. Na zvládanie „psychiky“ sa používa psychoterapia, ktorá je preto veľmi dôležitou zložkou každého liečebného programu. Po detoxifikácii nasledujú ďalšie fázy liečby, ktorá môže trvať rôzne dlho (podľa zariadenia, ale aj individuálnych potrieb človeka so závislosťou). Jej cieľom je postupne pripraviť človeka na „čistý život“ „tam vonku“, aby dokázal udržať získanú abstinenciu aj potom, ako opustí brány svojho liečebného zariadenia.

Substitučná liečba: je vlastne špeciálnym prípadom ambulantnej liečby. Predpis liekov vo všeobecnosti je dôležitou zložkou liečby závislostí, aspoň jej prvých fáz. Dnes už existujú lieky aj na také problémy, na aké v minulosti neexistovali. Našťastie ale nie všetci ľudia so závislosťou ich musia užívať. Substitučná liečba zatiaľ u nás existuje len pre závislých od opiátov, ako sú heroín, či odvar z makovíc. Spočíva v každodennom podaní lieku, ktorý umožní závislému od opiátov neprežívať abstinenčné príznaky, „cítiť sa normálne“. Vďaka tomu mnohí ľudia, ktorí neboli schopní abstinovať ani po mnohých liečeniach, alebo z nich utekali, pretože ich abstinenčné príznaky boli príliš silné, si dokázali nájsť prácu, založiť rodinu, normálne žiť. Dĺžka tejto liečby je podľa potreby a keď lekár aj pacient usúdia, že už je vhodný čas na jej ukončenie, pacient si môže pomaličky znižovať dávku lieku (u nás metadon alebo buprenorfín) na nulu. Liečba býva doplnená pravidelnou lekárskou a psychologickou starostlivosťou a keď ju človek ukončí, môže pokračovať v bežnej lôžkovej liečbe, alebo dokonca ísť na resocializáciu (viď ďalej).

Programy sa neraz medzi sebou rôzne kombinujú a je na pacientovi, aby spolu s lekárom hľadal tú správnu metódu liečby, ktorá pomôže práve jemu.

Ďalšou možnosťou je navštíviť psychiatrické zariadenie – či už ambulanciu psychiatra alebo sa liečiť v psychiatrickej nemocnici.

Keď človek absolvuje liečbu v zdravotníckom zariadení, niekedy sa ešte necíti na to, aby išiel naspäť do miesta svojho bydliska, alebo nevie, ako sa zaradiť do spoločnosti. Vtedy sú mu na pomoci resocializačné zariadenia, ktorých hlavnými cieľmi je dosiahnutie sociálneho zdravia a zlepšenie osobnosti. Človek v sebe pestuje a utužuje si vlastnosti, ktoré mu pomôžu odolať droge, nájsť prácu, priateľov, znovuobjaviť svoju pôvodnú rodinu, prípadne si založiť vlastnú, nájsť životnú pohodu, nájsť sám seba, byť lepším človekom.

Závislosť je duševnou chorobou, je to choroba, ako každá iná. Postihuje najmä mozog a preto sa ľudia ňou trpiaci prejavujú zmeneným myslením, cítením, správaním. Našťastie sa dnes dá veľmi úspešne liečiť (napr. v štúdii Inštitútu drogových závislostí sa zistilo, že po roku od vstupu do liečby 2/3 osôb so závislosťou od drog a ? osôb so závislosťou od alkoholu abstinovalo!!!). Jednými z najdôležitejších faktorov sú však dobrovoľné rozhodnutie človeka svoj životný štýl zmeniť a podpora a tlak zo strany rodiny, príbuzných a iných.

Mgr.Danica Klempová, CPLDZ-IDZ Bratislava

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
November 2019
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 
 
Odkazy