Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Sobota, 22. február 2020
 
 

Ako sa správať ku policajtovi

 • Policajt môže konať iba na základe zákona

 • Policajt môže od teba požadovať tzv. vysvetlenie alebo informáciu: a to od každého, ak vie niečo o nejakom priestupku alebo trestnom čine, alebo ak niekoho hľadajú. Nemusíš nič hovoriť, ak by si poškodil sám sebe alebo svojej rodine

 • Ak policajtovi odmietneš poskytnúť vysvetlenie (v súvislosti s priestupkom), môže ťa predviesť na policajné oddelenie

 • Policajt môže od teba žiadať doklady totožnosti ak:


  • žiada od teba vysvetlenie

  • si pristihnutý pri páchaní priestupku alebo trestného činu

  • sa podobáš na hľadanú osobu

  • si blízko hranice, či blízko miesta trestného činu

  • máš na verejnosti zbraň


 • Ak ťa chce policajt skontrolovať, väčšinou to zdôvodní


  • dobré je sa spýtať, prečo ťa kontroluje

  • doklad totožnosti v tvojom prípade to môže byť:


   • občiansky preukaz

   • cestovný pas

   • potvrdenie o odovzdaní, strate alebo odcudzení občianskeho preukazu

   • svoje meno, adresu a dátum narodenia môžeš policajtovi preukázať aj vodičským preukazom, električenkou, ubytovacím preukazom, ak je tam fotografia, prípadne ti totožnosť potvrdí nejaká iná osoba a pod. Inak ťa opäť môže predviesť na policajné oddelenie, ale v tomto prípade, len z dôvodu zistenia tvojej totožnosti. Hneď  ako zistí potrebné údaje ťa musí pustiť


 • Policajt ťa môže zaistiť nie viac ako na 2 dni a to v prípade ak:


  • ohrozuješ svoj život, zdravie alebo život a zdravie niekoho iného, alebo majetok

  • páchaš priestupok (napr. pri krádeži)

  • si na mieste trestného činu (napr. pri vražde)

  • v prípade zaistenia sa vždy pýtaj prečo ťa zaistili


 • Policajt je povinný pustiť ťa hneď, ak už nie je dôvod na tvoje zaistenie. Počas zaistenia ti musia umožniť informovať o tomto nejakú blízkou osobu alebo advokáta a ak nie si plnoletý (18 rokov), tak tvojho zákonného zástupcu

 • Policajt ti môže zaistiť vec ak:


  • má podozrenie, že súvisí s priestupkom alebo trestným činom (napr. mobil, ak si myslí, že si ho ukradol, drogy alebo iné)
   Musí ti však o tom vydať potvrdenie. Ak ti policajt zoberie akúkoľvek vec, nech by to bola aj striekačka, pýtaj si potvrdenie, kde napíše čo ti zaistil a v akom množstve

  • policajt ti môže otvoriť byt ak:


   • sa obáva, že v byte je ohrozený život, zdravie

   • hrozí závažná škoda na majetku, alebo v byte je niekto, kto spáchal úmyselný trestný čin, (napr. susedia volali na políciu, že v tvojom byte je nejaký krik a asi tam niekoho bijú)

  • ak policajt chce byt prehľadávať, na to potrebuje už písomné povolenie od súdu

 • Použitie donucovacích prostriedkov:


  • policajt ti môže dať putá: ak kladieš odpor, napádaš iné osoby (aj policajta) alebo poškodzuješ majetok, pokúšaš sa utiecť. Spútaní spolu môžu byť aj dvaja ľudia, alebo jeden pripútaný o nejaký predmet.

  • donucovacie prostriedky (napr. údery, kopy, obušok, tzv. slzák) môže policajt použiť ak bráni seba alebo inú osobu a ani po jeho výzve útok neprestal

  • zabraňuje výtržnosti, bitke a poškodzovaniu majetku  (napr. bitka v krčme)

  • ak mu niekto kladie aktívny odpor, to znamená, že sa fyzicky bráni napr. predvedeniu

  • ak sa niekto chce nasilu dostať na miesto, kde je to zakázané

  • v takýchto prípadoch môže policajt použiť aj služobného psa, a to navyše aj v prípade ak niekto uteká, ak niekoho hľadá alebo potrebuje niekoho strážiť.

Vždy sa policajta pýtaj, čo od teba chce !

Vždy máš nárok na právneho zástupcu (advokáta) a ak nie si plnoletý na zákonného zástupcu.

O každej veci, ktorú ti policajt zoberie, ti musí dať potvrdenie, to platí aj o pokute, neplať peniaze bez potvrdenia (blokov).

Zbytočne policajtom neodporuj, ak si nič neurobil nič sa ti nestane.

Ak si myslíš, že policajt voči tebe nekoná podľa zákona môžeš sa sťažovať, vec bude prešetrená.

Zdroj:  OZ PRIMA, zákon NR SR č. 171/1933 Z.z. o Policajnom zbore, zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Február 2020
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
 
 
Odkazy