Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Pondelok, 17. február 2020
 
 

Aktuálne hrozby NPL podľa EWA

ed.: Eleonora Kastelová, 10.2.2020

Medzinárodný poradca,resp.poradenský systém včasného varovania (Early Warning Advisory - EWA) funguje v rámci Úradu OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC) od roku 2013 na podnet rezolúcie členských štátov (signatárov medzinárodných Dohovorov), týkajúcej sa nástupu nových psychoaktívnych látok v globálnom kontexte a prijatej na zasadnutí Komisie pre omamné látky.

EWA sa zameriava na monitoring, analýzu a vývoj  tejto problematiky v medzinárodných súvislostiach, s cieľom prispieť k efektívnym opatreniam založených na objektívnych dôkazoch z niekoľkých oblastí; globálny monitoring, komunikácia rizík, chemická analýza, toxikológia, farmakológia, vznik (vývoj) rizík, legislatívne opatrenia.

Výrazné miesto zastáva v EWA oblasť toxikológie, kde sa v spolupráci a podpore Medzinárodného združenia forenzných toxikológov (TIAFT), ale aj iných odborníkov podarilo vytvoriť  Tox-Portal, určený na aktuálne informovanie o škodlivých zdravotných dôsledkoch užívania nových psychoaktívnych látok podložených kazuistikami o intoxikáciách, vrátane smrteľných prípadov.

Informácie z  Tox-Portal prispievajú k identifikácii najškodlivejších NPL a sú dôležitým medzníkom ku kontrole týchto látok v rámci  medzinárodných dohôd o kontrole drog

Aktuálne prehľady hrozieb spôsobených užívaním alebo užitím NPL  (prvý diel z marca 2019 a  druhý diel z januára 2020 sú dostupné v knižnici dokumentov v AJ 

 

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Február 2020
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
 
 
Odkazy