Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Pondelok, 17. február 2020
 
 

ESPAD 2019

Nociar, A., 20.1.2020

Školské prieskumy patria medzi kľúčové indikátory, ktorých sledovanie na národnej úrovni členských krajín EÚ podporuje Európske monitorovacie centrum pre drogy v Lisabone. K školským prieskumom tohto druhu patrí aj ESPAD: Projekt európskeho školského prieskumu o alkohole a iných drogách („European School Survey Project on Alcohol and other Drugs“), ktorý sa na Slovensku konal po siedmy raz na jar roku 2019. Projekt ESPAD sa začal v polovici 90. rokov 20. storočia z iniciatívy výskumníkov zo švédskej Rady pre alkohol a drogy (CAN). Podporovala ho aj ministerská skupina pre boj proti obchodovaniu s drogami Pompidou Group pri Rade Európy. Od roku 2012 tento prieskum koordinuje Európske monitorovacie centrum pre drogy (EMCDDA).Cieľ ESPAD je získať porovnateľné informácie o užívaní legálnych a nelegálnych drog u európskej mládeže vo veku 16 rokov. Medzinárodné porovnanie sa týka iba kohorty študentov s rokom narodenia 2003. Na Slovensku sa tento prieskum hneď od začiatku vykonával u študentov všetkých ročníkov všetkých typov stredných škôl a po predĺžení povinnej školskej dochádzky aj v deviatych ročníkoch základných škôl.Na rozdiel od väčšiny účastníckych krajín sme opäť skúmali populáciu zo štyroch ročníkov stredných škôl, aj deviatych tried ZŠ, t.j. vo veku od 15 – 16 do 18 – 19 rokov.

Národným koordinátorom projektu ESPAD na Slovensku bol od 1995 do 2019 autor tejto správy. Okrem VÚDPaP ako koordinačného pracoviska sa na projekte podieľali Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) a Katedra psychológie Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Vykonanie ESPAD finančne podporilo Národné monitorovacie centrum pre drogy (NMCD).

Celá správa je zverejnená  tu  

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Február 2020
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
 
 
Odkazy