Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Utorok, 25. február 2020
 
 

Fajčenie a depresia

ed.: Eleonora Kastelová, 13.1.2020

 

V sekcii "monitoring elektronických médií"  je dostupný link na článok Zuzany Matkovskej z 10.januára 2020, prezentujúci  izraelský výskum , ktorého cieľom bolo zistiť prepojenie medzi fajčením a depresiou. Slovenský psychiater Michal Turček skúmal takúto súvislosť už v roku 2013. Zdá sa  nám vhodné naň upozorniť skúsených fajčiarov aj tých  začínajúcich.  

MUDr. Michal Turček, PhD.

Psychiatrická klinika LF UK a UN Bratislava

V predkladanej práci podávame prehľad o súvislostiach medzi fajčením tabaku (závislosťou od tabaku) a depresiou (monopolárnou depresívnou poruchou). Ľudia trpiaci afektívnymi poruchami sú častejší fajčiari tabaku ako ostatná populácia, denné fajčenie tabaku a pokusy o abstinenciu sú prospektívne asociované s rizikom výskytu depresívneho syndrómu. Fajčenie môže rôznymi cestami ovplyvňovať odpoveď pacientov na liečbu základnej psychickej poruchy. Významnú rolu pritom zohrávajú zložky tabakového dymu (nikotín,

inhibítory monoaminooxidáz, polycyklické aromatické uhľovodíky, voľné radikály). Tabak síce môže predstavovať samoliečebnú antidepresívnu modalitu u pacientov s afektívnymi poruchami, ale v dlhodobom kontexte je pre priebeh ochorenia rizikovým faktorom a je možné, že u predisponovaných jedincov dokonca funguje ako spúšťač prvých epizód depresie.

 

Kľúčové slová: fajčenie, tabak, nikotín, inhibítory monoaminooxidázy, polycyklické aromatické uhľovodíky, stres, depresia, komorbidita.

Zdroj: www.solen.sk | 2013; 14(2) | Psychiatria pre prax, s.52-55

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Február 2020
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
 
 
Odkazy