Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Utorok, 21. január 2020
 
 

Horizontálna pracovná skupina pre drogy

Eva Debnárová, OKPS, 14.10.2019

 HDG (Horizontal Drug Group) 9.-10.10.2019

 

·        V úvode COM informovala o stave hodnotenia potravinových doplnkov s obsahom THC a CBD, pričom za problém je považovaný fakt, že nie všade sa rozlišuje, či ide o liečivý prípravok, potravinový doplnok alebo potraviny a samozrejme, nie v každom ČŠ sú takéto produkty povolené. Následne skupina prebrala operačné Akčné plány na rok 2020 v rámci cyklu politík EMPACT - konkrétne OAP zamerané na nové psychoaktívne látky, kanabis, heroín a kokaín.

·        Rokovanie pokračovalo zhrnutím k tzv. inter-sessional zasadnutiu UNODC v septembri, zameranom na preradenie/vypustenie kanabisu v zoznamoch zakázaných látok dohovorov OSN o drogách. Súčasťou rokovaní bol dialóg s USA ku kanabisu. Na základe Dohovoru z roku 1971 sa USA prikláňajú k stanoveniu úrovne THC na 0,3% , nakoľko interný prah USA je 0,3%. EÚ a iné krajiny žiadajú úroveň 0,2% THC. USA navrhli vypustenie pojmov prípravky a tinktúry, ktoré považujú za mätúce v celkom kontexte. USA taktiež navrhli, aby sa zatiaľ nehlasovalo v roku 2020 na 63. Zasadnutí CND o vypustení kanabisu zo zoznamov, nakoľko  by tento krok mohol byť verejnosťou chápaný, že ide o legalizáciu. V súvislosti s preradením kanabisu WHO uviedlo, že nebude prepracovávať odporúčania bez inštrukcií štátov a ich dôkladného odôvodnenia.  Diskusia sa týkala aj nahradenia, resp. definovania pojmov výťažok, extrakt a pod. EMCDDA prezentovala návrh zoznamu látok určených k hlasovaniu CND v marci 2020. Členské štáty nevzniesli pripomienky k navrhovaným látkam. V SK budú 2 z látok zaradené na Národný zoznam zakázaných látok od 1.1.2020. BE prezentovalo návrh rezolúcie EÚ na 63. zasadnutie CND k dostupnosti liekov proti bolesti, alebo duševných ochorení. Za najväčší problém boli identifikované: nadmerné užívanie v krajinách so strednou a vysokou životnou úrovňou a minimálna dostupnosť v krajinách Afriky a Ázie.

 

Dialógy k drogám s tretími štátmi:

·        EÚ/Čína - viaceré členské štáty, DE a FR, opätovne riešili pozíciu COM pri rokovaniach s tretími štátmi v súlade s Lisabonským dohovorom. EEAS zdôraznilo dôležitosť dodržiavania ľudských práv v Číne, vrátane problematiky trestu smrti za drogové trestné činy. COM presadzovala potrebu osobného stretnutia s čínskou delegáciou v Číne. CLS navrhol prerokovať a schváliť dokumenty na úrovni CRP. Politické rozhodnutia však bude potrebné schváliť aj na vyššej úrovni a prerokovať s EP. Rokovania je potrebné začať do konca roku 2019.

·        Dialóg EÚ/Irán - PRES skonštatovalo, že dialóg s Iránom je potrebné prerokovať na úrovni Rady EÚ.  V súvislosti s rokovaniami s Iránom, nie je nutné začať dialóg do konca roku 2019.

·        Následne PRES informovalo o stretnutí Národných koordinátorov v Helsinkách v dňoch 22.-23-9.2019. Na stretnutí sa analyzovala potreba vzájomnej spolupráce na úrovni EÚ a pašovanie drog v členských krajinách.

·        V septembri prebehol dialóg medzi  EÚ a USA; ústredná téma boli látky navrhnuté na zoznam zakázaných látok, kontaminácia metamfetamínov fentanylmi, čo už spôsobilo niekoľko úmrtí. USA upozornili aj na negatívne dopady užívania kanabisu u mladých ľudí.

·        PRES taktiež informovalo o príprave stretnutí HDG a Fóra občianskej spoločnosti (október); stretnutia EÚ – CELAC (november); stretnutia EU – Rusko (december); druhého generálneho stretnutia expertov na drogy v EU (november) a RO prezentovalo program stretnutia Dublin Group, ktoré sa bude konať 7.11.2019 v Bruseli.

·        COM pripomenula prípravu eventu vo Viedni v rámci CND, ktorú bude organizovať zastúpenie COM pri UNODC;  na záver EMCDDA prezentovalo European Prevention Curriculum Handbook“, ktoré chce propagovať aj medzi verejnosťou na lokálnych a krajských úrovniach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Január 2020
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
 
Odkazy