Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Pondelok, 16. december 2019
 
 

Vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie na protidrogové aktivity

OKPSaMD, 26.9.2019

Vyhodnotenie žiadosti o poskytnutie dotácie podľa §2 ods. 1 písm. l) zákona č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na rok 2019

Na stránke MZ SR  je  už zverejnené vyhodnotenie žiadostí o dotácie na protidrogové projekty v roku 2019.   Komisia MZ SR posudzovala 56 žiadostí o dotácie a 32 úspešným žiadateľom pridelila  632 783,47 € na rovnaký počet projektov.  22 projektov nezískalo potrebný počet bodov a 2 projekty boli vyradené pre  formálne nedostatky, ktoré do stanovenej doby žiadatelia neodstránili.

 

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
December 2019
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 
 
Odkazy