Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Sobota, 22. február 2020
 
 

Fínske predsedníctvo v Rade EÚ

ed.: Eleonora Kastelová , 10.7.2019

Dňa 1. júla 2019 sa Fínsko oficiálne ujalo predsedníctva v Rade Európskej únie.  Mottom polročného predsedníctva je "Udržateľná Európa - udržateľná budúcnosť", čo značí snahu o integrovaný prístup k posilňovaniu konkurencieschopnosti európskej ekonomiky, ktorá má byť zároveň udržateľná. Medzi hlavné priority patrí: Posilnenie spoločných hodnôt a zákonných pravidiel ; vytvorenie konkurencieschopnejšej a spoločensky inkluzívnej Európy; posilnenie pozície EÚ ako globálneho lídra v boji proti klimatickým zmenám a komplexná ochrana bezpečnosti občanov.

Stretnutie národných protidrogových koordinátorov EÚ v znamení  "Hovoriť spoločným jazykom"

kľúčové slová :zamestnanosť, sociálna politika, otázky zdravia a spotrebiteľov, EPSCO (Rada Európskej únie pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a záležitosti spotrebiteľa zaoberá otázkami zamestnanosti, sociálnej ochrany, ochrany spotrebiteľa, zdravia a rovnosti príležitostí).

Stretnutie protidrogových koordinátorov EÚ sa bude zaoberať spoluprácou EÚ v kontexte  činnosti Komisie OSN pre omamné látky (CND). Prezentácie sa budú týkať takých tém ako je dohadovanie taktiky , jazyk OSN pre drogovú problematiku a spolupráca s rozdielnymi štruktúrami. Toto  stretnutie koordinátorov v Helsinkách sleduje dva ciele: vytvoriť ročný prehľad o aktivitách OSN v tejto oblasti  na podporu činnosti Horizontálnej pracovnej skupiny pre drogy (HDG) a plánovať budúce rezolúcie a  vedľajšiu spoluprácu s rôznymi štruktúrami  na uľahčenie jednotných výstupov EÚ.

25.9.2019 -  Mannerheimintie 13, Helsinki, Fínsko – organizátor:  Ministerstvo sociálnych vecí a zdravotníctva  

EU2019FI

 

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Február 2020
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
 
 
Odkazy