Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Utorok, 21. január 2020
 
 

Európska správa o drogách 2019

ed.:Eleonora Kastelová, 6.6.2019

„Získajte fakty“ a  tiež „Zdravšia Európa - bezpečnejšia Európa“ sú slogany, ktoré uvádzajú prezentáciu Európskej správy o drogách 2019. Slávnostné predstavenie vlajkovej publikácie  Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť sa uskutočnilo dnes v budove Európskej komisie v Bruseli, za účasti  Dimitrisa Avramopoulosa, európskeho komisára  pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo, riaditeľa tejto špecializovanej agentúry Alexisa Goosdeela a predsedníčky správnej rady Laury d´Arrigo.

 

Slovensko ako členská krajina EÚ  prispieva každoročne prostredníctvom Národného monitorovacieho centra pre drogy –   kontaktného miesta medzinárodnej informačnej siete o drogách a drogovej závislosti REITOX, organizačne začleneného v odbore koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog MZ SR  – národnými, prípadne regionálnymi dátami  do piatich kľúčových indikátorov (užívanie drog v populácii, problémové užívanie drog, požiadavky na liečbu, úmrtí spojených s drogami a infekčných chorôb spojených s drogami) ako aj dátami a informáciami z trestnoprávnej oblasti pre indikátor „Ponuka drog“.

NMCD monitoruje aj následné reakcie na zistenú situáciu a zavádzanie dlhodobejších opatrení, ktoré majú túto situáciu riešiť rovnako v oblasti dopytu po drogách (napr. legislatíva, prevencia, liečba, sociálna reintegrácia a znižovanie škodlivých účinkov drog)  a ďalšie opatrenia, ktoré realizuje Ministerstvo vnútra, Národná kriminálna agentúra, resp. Národná protidrogová jednotka, Ministerstvo spravodlivosti a Zbor väzenskej a justičnej stráže, Spoločné pracovisko finančnej správy a polície na zníženie ponuky drog.

Na základe poskytnutých  dát a informácií z 28 členských štátov EÚ, Nórska a kandidátskej krajiny Turecka  EMCDDA  pripravuje každoročne svoju správu o drogách, štatistickú ročenku a po tretí krát aj 30 individuálnych správ o krajine.

K takmer všetkým dátam a informáciám sa Národné monitorovacie centrum pre drogy dostáva prostredníctvom  nevyhnutnej spolupráce s odborníkmi z uvedených oblastí, pôsobiacimi na štátnej, verejnej a mimovládnej úrovni. Im všetkým dnes patrí nielen poďakovanie zo strany   NMCD, ako i odboru OKPSaMD MZ SR,  ale hlavne poďakovanie Európskeho monitorovacieho centra pre drogy, pretože bez ich prispenia by táto  publikácia  nebola úplná.

Súvisiace materiály na stiahnutie:

Tlačová správa EMCDDA – Lisabon/Brusel 6.6.2019 – v slovenskom jazyku   

European Drug Report 2019  (v AJ) v slovenskom jazyku bude dostupná v priebehu leta aj v tlačovej verzii

Country Report/ Správa o Slovensku (v AJ)  online  ako interaktívna publikácia  a vo formáte pdf  na portáli www.infodrogy.sk


SÚVISIACE ČLÁNKY
 
Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Január 2020
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
 
Odkazy