Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Pondelok, 24. jún 2019
 
 

Dopady legalizácie marihuany v americkom Colorade

ed.: Eleonora Kastelová, 18.9.2018

V roku 2013 Colorado legalizovalo rekreačné užívanie marihuany. Odvtedy sa dopad tohto opatrenia sleduje a vyhodnocujú sa údaje týkajúce sa  smrteľných dopravných nehôd pod vplyvom marihuany, užívanie marihuany (najmä medzi mladou populáciou), zdravotné dôsledky užívania marihuany, nelegálny trh s marihuanou a ekonomické benefity a  sociálne dopady.

Podrobné informácie  nádete v publikácii ( v AJ) The Legalization of Marijuana in Colorado  

Z úvodného súhrnu vyberáme:

Dopravné nehody -  Celková úmrtnosť pri dopravných nehodách  sa zvýšila o 35%,  smrteľné dopravné nehody pod vplyvom marihuany sa zvýšili o  151 %.  Počet usmrtených vodičov  pozitívne testovaných na marihuanu  sa od roku 2013  via ako zdvojnásobil; z 55 osôb na 138  usmrtených v roku 2017. Znamená to, že každých  2,5 dní bola usmrtená jedna osoba v porovnaní so 6,5 dňami v roku 2013.  Podiel všetkých úmrtí pri dopravných nehodách a spojených s marihuanou vzrástol z 11,43 %  v  2013 na  21,3 % v  2017.

Užívanie marihuany

Údaje  o užívaní  marihuany v uplynulých 30 dňoch (Last Month Prevalence) získané v období 2013 - 2016  v porovnaní s údajmi z priemeru rokov 2009-2012 vykazujú až 45% nárast..  Údaje pre LMP v populácii 12 + zaraďujú Colorado na 3.miesto v rámci USA  a sú o 85% vyššie ako je národný priemer..

Verejné zdravie -  Ročný priemer prípadov riešených na pohotovostiach v súvislosti s marihuanou vzrástol o 52%  (2012  v porovnaní s  2016).  Počet  hospitalizácii kvôli marihuane vzrástol o 148 %  v porovnaní  s rokom  2012.. Porovnanie  päťročného priemeru (2008-2012)  a päťročného priemeru – po legalizácii marihuany na rekreačné účely  ( 2013-2017) – ukázalo trojnásobné zvýšenie užívania marihuany. 

 

Čierny trh  -  Osobitná sekcia  polície (RMHIDTA Colorado Task Forces) sa zaoberala 144 prípadmi ilegálneho trhu s marihuanou, ktoré v konečnom dôsledku znamenali:   239 odsúdených, 7,3 ton zachytenej marihuany,  43 949 rastlín marihuanyTieto objemy zachytenej marihuany mali smerovať do 24 štátov USA. Počet záchytov pri cestných kontrolách v Colorade vzrástol o 39%;  z ročného priemeru v rokoch 2009 až 2012 242 záchytov na v priemere  336 záchytov v rokoch 2013 až 2017. 
Záchyty v poštovom styku vzrástli o  1,042 percent  z priemeru  52 zásielok v rokoch 2009-2012 na  ročný priemer  594 zásielok v rokoch 2013-2017.

 

Sociálny dopad  -  Daňové príjmy z marihuany na rekreačné účely  reprezentovali približne 0,9 % v rozpočte štátu Colorado v roku 2017. Násilná kriminalita vzrástla o  18,6 percent a majetkové trestné činy o 8,3 %

65% lokálnych  administrácií zakázalo obchodovanie s medicínskou a rekreačnou marihuanou.

 

 

Zdroj : The Legalization of Marijuana in Colorado: The Impact Volume 5 – 2018, UPDATE

 

 

 

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Jún 2019
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 
 
Odkazy