Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Štvrtok, 25. apríl 2019
 
 

Syntetické kanabinoidy na severnej Morave

ed.: Eleonora Kastelová , 14.9.2018

Z dvoch oficiálnych zdrojov – partnerského monitorovacieho centra pre drogy v Českej republike (NMS)  a Národného toxikologického informačného centra na Slovensku – sme prijali   informácie o aktuálnom výskyte syntetických kanabinoidov ( nové psychoaktívne látky) na severnej Morave. 

Okrem toho je jedna (zatiaľ) fatálna intoxikácia  a celý rad ďalších otráv v dôsledku užitia  syntetických kanabinoidov  zaujímavou témou pre médiá.

Vzhľadom na geografickú blízkosť severnej Moravy , ale aj iné väzby – cezhraničný drogový trh -  považujeme z pozície Národného monitorovacieho centra pre drogy a pozície národnej koordinačnej funkcie  v rámci medzinárodného Systému  včasného varovania za potrebné upozorniť  potenciálnych záujemcov/užívateľov   na Slovensku, že  v prípade nových psychoaktívnych látok vo väčšine prípadov ide o nebezpečné a zdraviu škodlivé látky.

Aktualizovanú správu ( 14.9.2018), resp. vydané  upozornenie všetkým adiktologickým službám v ČR  nájdete tuako aj   tlačovú správu Národního monitorovacího střediska “ K aktuálnímu výskytu intoxikací syntetickými kanabinoidy na severní  Moravě”(12.9.2018).  Na Slovensku  podľa dostupných informácií z NTIC   zatiaľ  nebol v ostatných dňoch  hlásený prípad intoxikácie syntetickými kanabinoidmi.

 

 

 

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Apríl 2019
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
 
Odkazy