Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Nedeľa, 21. júl 2019
 
 

PPZ NAKA vydala správu o stave a vývoji drogovej scény na území SR v roku 2017

PPZ NAKA NPJ, 24.7.2018

Národná protidrogová jednotka národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru je odborným útvarom zastrešujúcim protidrogovú politiku v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Zároveň je súčasťou inštitucionálnych mechanizmov štátnej protidrogovej politiky v spojitosti s členstvom a záväzkami Slovenskej republiky v medzinárodných inštitúciách a organizáciách. V neposlednom rade zastupuje represívnu zložku štátu zameranú na boj proti najzávažnejším hrozbám v oblasti nelegálneho obchodovania s omamnými a psychotropnými látkami a drogovými prekurzormi.

   Nemenej dôležitou úlohou národnej protidrogovej jednotky je celoštátny monitoring, zber, spracovanie a analýza údajov týkajúcich sa drogovej kriminality so zameraním na subjekty páchania týchto trestných činov a zaistené omamné a psychotropné látky, nové psychoaktívne látky a drogové prekurzory. Výsledkom tejto činnosti je každoročné spracovanie analytického dokumentu – Správy o stave a vývoji drogovej scény na území Slovenskej republiky za kalendárny rok.

Ostatná  Správa o stave a vývoji drogovej scény na území Slovenskej republiky v roku 2017 (2,8 MB)  je dostupná na stránke MV SR (link).

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Júl 2019
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 
 
Odkazy