Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Nedeľa, 20. január 2019
 
 

DOTÁCIE NA PROTIDROGOVÉ AKTIVITY V ROKU 2018

OKPSaMD, 26.3.2018

Verejná výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na podporu protidrogových aktivít pre rok 2018

Výzvu zo štátneho rozpočtu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na financovanie protidrogových aktivít zverejní Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky na webovej stránke  www.health.gov.sk (v časti Projekty a výzvy – Protidrogová politika – Dotačná podpora) umiestnenú v ľavej časti webovej stránky).

Z  komplexného materiálu vyberáme :

Výzva obsahuje:

 • termín, do ktorého možno predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie,
 • spôsob predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie,
 • základný cieľ projektu,
 • formulár žiadosti v elektronickej podobe,
 • disponibilný objem zdrojov na výzvu,
 • najvyššiu a najnižšiu výšku jednej dotácie,
 • spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov žiadostí,
 • termín postupu vyhodnocovania žiadostí,
 • zloženie komisie,
 • návrh zmluvy o poskytnutí dotácie.

 

Termín, do ktorého možno predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie je  do 15. mája 2018.

 

Prioritne určené oblasti pre rok 2018:

 1. Preventívne programy so zameraním na dlhodobú a systematickú prácu s deťmi a mládežou (peer aktivisti, športové podujatia, kultúrne podujatia, súťaže).
 2. Programy a aktivity zamerané na odborne garantovanú liečbu, harm-reduction, a resocializáciu.
 3. Odborné stretnutia pracovníkov pôsobiacich v drogovej problematike (organizovanie cielených podujatí, odborných fór a diskusií k drogovej problematike).
 4. Šírenie protidrogovej osvety masovokomunikačnými technológiami.

Prehľad  pridelených dotácií v rámci minuloročnej výzvy čítajte tu

 

 


 

 


Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Január 2019
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 
 
Odkazy