Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Streda, 12. december 2018
 
 

Environmentálna prevencia v Európe

ed.: Eleonora Kastelová, 26.2.2018

Environmentálna prevencia užívania látok v Európe

EMCDDA, Lisabon, február 2018

Edícia:  Technical reports

Súhrn

Opatrenia environmentálnej prevencie sú zamerané na obmedzenie príležitostí rizikového a nezdravého správania, resp. propagáciu a podporu dostupnosti zdravších možností  ako sa vyhnúť problémom spojeným s užívaním látok. Opatrenia menia prostredie spôsobom, ktorý môže  nevedome ovplyvňovať správanie, a tak  dopĺňať zavedené postupy zamerané na budovanie poznania a zručností.

Správa poskytuje prehľad opatrení environmentálnej prevencie uplatňovaných v oblasti psychoaktívnych látok a vychádza z údajov prieskumu medzi odborníkmi pôsobiacimi v oblasti prevencie. Reflektuje aktuálnu situáciu v Európe pokiaľ ide o súčasné uplatňovanie opatrení environmentálnej prevencie a môže byť prvým krokom k ďalšiemu prieskumu.

Publikácia v AJ je dostupná tu

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
December 2018
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
 
Odkazy