Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Nedeľa, 20. január 2019
 
 

Novela Vyhlášky MZ SR o rizikových látkach

1.februára 2018  nadobudla účinnosť vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 21/2018 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 121/2015 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam rizikových látok.

Látka  á-pyrolidínovalerofenón (á-PVP), systémový názov 1-fenyl-2-(1-pyrolidinyl)-1-pentanón  zo zoznamu rizikových látok podľa Vyhlášky MZ SR č.121/2015 , bola zaradená  do zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisovmedzi psychotropné látky  do I. skupiny v Zozname omamných a psychotropných látok.

 

 

 

 

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Január 2019
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 
 
Odkazy