Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Nedeľa, 20. január 2019
 
 

Protidrogové jednotky v EÚ, Nórsku a Turecku

ed.:Eleonora Kastelová, 17.1.2018

V edícii „materiál EMCDDA“ publikovala agentúra prehľad o vývoji a zmenách, ktoré nastali v rámci špecializovaných štruktúr (obvykle v polícii) orientovaných na odhaľovanie trestnej činnosti súvisiacej  s nelegálnymi drogami v období od roku 2012-2015. Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť aktualizovalo jestvujúce údaje  z roku 2012 prostredníctvom  údajov z nasledujúceho krátkeho prieskumu ( v roku 2016 - údaje 2015) medzi kontaktnými bodmi. Prehľad ( v AJ)  je dostupný tu.    

--------------

*      V SR v roku 2012 prišlo k  organizačnej zmene a  Národná protidrogová jednotka  - dovtedy súčasť Úradu boja proti organizovanej kriminalite – prešla do kompetencie novozriadenej  Národnej kriminálnej agentúry, kde pôsobí doteraz.  Národná kriminálna agentúra Prezídia Policajného zboru ako organizačná zložka PPZ[1] vznikla dňom 1. decembra 2012 ako nástupnícky útvar dovtedy samostatných úradov; úradu boja proti korupcii a úradu boja proti organizovanej kriminalite  PPZ. Dôvodnosť vzniku NAKA spočívala v zvýšení efektivity služobnej činnosti na úseku boja proti trestnej činnosti, ktorá svojim charakterom predstavuje najzávažnejšie formy trestných deliktov, a zároveň pochádzala z nevyhnutnosti unifikovať činnosť zaniknutých úradov v záujme predchádzania duplicity operatívnej činnosti a trestných konaní. V štruktúre národnej kriminálnej agentúry boli konštituované tieto výkonné pracoviská: národná jednotka finančnej polície, národná protizločinecká jednotka, národná protikorupčná jednotka, národná protidrogová jednotka, národná protiteroristická jednotka,

 [1] http://www.minv.sk/?NAKA

 

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Január 2019
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 
 
Odkazy