Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Pondelok, 22. október 2018
 
 

Pripravuje sa siedma vlna školského prieskumu TAD

ed.: Eleonora Kastelová, 12.1.2018

Prieskum sa realizoval v máji 2017.

Celkovo bolo zozbieraných 726 dotazníkov modulu TAD 2  (15-19 roční respondenti) z ôsmych stredných škôl (ročníky 1.-4.), chlapcov bolo 34,7%, dievčat 65,3%. K nim pribudli deviate triedy z ôsmich základných škôl – v pilotnej štúdii bolo spolu 16 škôl, po dvoch z každého kraja SR. Výsledky sú indikatívne, môžu však poslúžiť ako užitočný odhad očakávaných trendov v budúcom reprezentatívnom prieskume TAD 2018 .

Výsledky pilotnej štúdie k TAD, realizovanej v roku 2017 s finančnou podporou Národného monitorovacieho centra pre drogy sú zverejnené tu.

Predchádzajúca správa zo šiestej vlny (od roku 1995 – v štvorročných intervaloch)  prieskumu Tabak-alkohol-drogy 2014 pod názvom 

Záverečná správa z prieskumu TAD u žiakov ZŠ, študentov SŠ a ich učiteľov v roku 2014  bola zverejnená na tejto webovej stránke a ku koncu roku 2017 si ju stiahlo 1440 záujemcov

 

 

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Október 2018
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 
 
Odkazy