Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Streda, 17. október 2018
 
 

O odpadových vodách na Slovensku na konferencii LISBON ADDICTIONS 2017

ed.: Eleonora Kastelová, 27.11.2017

Na konferencii LISBON ADDICTION 2017 sa okrem iných odborníkov v drogovej problematike, zúčastnila aj Ing.Paula Brandeburová z oddelenia environmentálneho inžinierstva Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU.

Na podujatí  - v sekcii  Nové spôsoby monitorovania užívania drog -  bol formou posterovej prednášky prezentovaný jej príspevok  pod názvom „Methamphetame – Venlafaxine – Tramadol – potential threat to aquatic environment“ ( Metamfetamín-Venlafaxine- Tramadol ako poteniálne ohrozenie vodného prostredia) ako aj  prednáška „ Wastewater  analysis – source of information about the relation between frequently abused illicit drugs and music genre preferences" (Analýza odpadových vôd – zdroj informácií o vzťahu preferovaného hudobného štýlu a užívaných drog). Oba aktívne príspevky účastníčky reflektovali spoluprácu  NMCD a Oddelenia environmentálneho inžinierstva v rámci monitoringu zvyškov ilegálnych drog a psychoaktívnych liečiv vo vodách Slovenska.

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Október 2018
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 
 
Odkazy