Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Streda, 17. október 2018
 
 

Hĺbková analýza premenných a vzťahov v zisteniach populačného prieskumu NMCD 2015

ed.:Eleonora Kastelová, 25.11.2017

 

Rešovský Jozef (2017) :

HÍBKOVÁ ANALÝZA PREMENNÝCH A VZŤAHOV V ZISTENIACH POPULAČNÉHO PRIESKUMU NÁRODNÉHO MONITOROVACIEHO CENTRA PRE DROGY (ĎALEJ LEN "NMCD") GPS 2015 PODĽA POŽIADAVIEK NMCD NA OKRUH ANALÝZ A NA ŠPECIFIKÁ VÝSTUPU 

Aký je napríklad vzťah medzi fajčením a ostatnými premennými ? S klesajúcou mierou fajčenia klesá i užívanie alkoholu. Podiel respondentov denných fajčiarov, resp. nefajčiarov, ktorí pili za posledných 30 dní bol 78,4 %, resp. 55,3,9 % ,  klesá i frekvencia užívania alkoholu. Podiel respondentov denných fajčiarov, resp. nefajčiarov, ktorí pijú minimálne 2 – 3 krát za týždeň bol 31,9 %, resp. 8,5 % .  S klesajúcou mierou fajčenia klesá i množstvo vypitého alkoholu. Podiel respondentov denných fajčiarov, resp. nefajčiarov, ktorí pijú 5 a viac pohárov alkoholického nápoja pri jednej príležitosti, minimálne raz za týždeň bol 15,1 %, resp. 3,8 % . 

S klesajúcou mierou fajčenia narastá nesúhlas s povolením užívania drog. Podiel respondentov fajčiarov, resp. nefajčiarov, ktorí nesúhlasia s povolením užívania drog bol 80,6 %, resp. 88,9 %. Medzi fajčením a užitím drogy (každej skúmanej drogy) je slabá závislosť. Je zaujímavé, že najväčší podiel užívateľov drog je v kategórii príležitostných fajčiarov, t..j. respondentov, ktorí fajčili v priebehu posledných 12 mesiacov a tento jav sme namerali pri každom druhu užitej drogy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Október 2018
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 
 
Odkazy