Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Streda, 22. január 2020
 
 

Vývoj verejnej mienky o drogovej problematike

ed.: Eleonora Kastelová, 25.11.2017

 

Robert Klobucký zo Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied  je autorom ďalšej z analýz "drogového prostredia" na Slovensku, a to verejnej mienky. Vo svojej analýze  sa zaoberá   názormi  na rozšírenosť drog a závislosti, hodnotením drogovo závislých osôb, akceptáciou užívania drog, vnímanou dostupnosťou a vnímaným rizikom  jednotlivých drog, ako aj drogovou politikou. Ide v poradí o tretiu analýzu  tohto okruhu otázok na základe údajov poskytnutých autorovi z dvoch populačných prieskumov (2010 a 2015). Zatiaľ čo prvé dve analýzy porovnávali vekovú skupinu 15-34 ročnej populácie v rámci celej vekovej vzorky 15-64, ostatná analýza sa orientovala na najmladšiu skupinu 15-24 ročných. 

Analýza je vo forme tlačového vydania ( edícia NMCD I-drogy) dostupná na vyžiadanie bezplatne v odbore OKPSaMD, MZ SR a v pdf formáte zverejnená na tejto stránke.

 Vývoj verejnej mienky o drogovej problematike

 Analýza dát z výskumu NMCD  „Prevalencia drog, alkoholu a fajčenia 2015“

Robert Klobucký, Sociologický ústav SAV, Bratislava

Edícia i-drogy NMCD, I-drogy 2017, 28 s, tlač EQUILIBRIA s.r.o, Košice 

ISBN 978-80-8143-208-8

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Január 2020
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
 
Odkazy