Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Streda, 17. október 2018
 
 

Dotácie na projekty prevencie kriminality

Tlačová správa MV SR, 31.10.2017

Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality na rok 2018

31. 10. 2017

Žiadosti môžu oprávnení žiadatelia predkladať na okresný úrad v sídle kraja, v územnom obvode ktorého majú trvalý pobyt či sídlo. Na dotácie možno v roku 2018  rozdeliť 1 328 000 €, pričom na jeden projekt je možné poskytnúť maximálne 66 000 €.

 

Prioritne budú podporené aktivity, ktorých cieľom je

*      znižovanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti,

*      zvyšovanie bezpečnosti miest a obcí,

*      prevencia kriminality v rizikových skupinách,

*      pomoc obetiam trestných činov,

*      reakcia na nové trendy a hrozby v oblasti bezpečnosti a verejného poriadku.

Termín uzávierky podávania žiadostí je 14. december 2017

Dokumentáciu, kontakty a detailné informácie nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Október 2018
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 
 
Odkazy