Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Streda, 17. október 2018
 
 

Aktivity Odborného liečebného ústavu psychiatrického n.o. Predná Hora

ed.:Eleonora Kastelová, 30.10.2017

OLÚP, n.o.  informuje  o svojich aktivitách pravidelne prostredníctvom  Newsletter – a  vďaka kontaktom na konferencii AT  v Bojniciach sme sa dostali na zoznam adresátov aj my. So súhlasom OLÚP n.o. môžeme  šíriť aktuálny Newsletter  č.3/2017 ( a možno i ďalšie...).

Primárne ide o súhrn  noviniek z oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti v tomto špecializovanom zariadení OLUP, n.o. Predná Hora.

Sľubnou novinkou ústavu je rozvíjanie odboru adiktológie, kde bol vypracovaný návrh „Programu pre certifikovanú pracovnú činnosť v adiktológii „,ktorý je určený pre psychológov . sociálnych pracovníkov a iné pomáhajúce odborné profesie.

Z ďalších aktivít OLÚP n.o. je potrebné spomenúť vydanie publikácie „Doliečovanie – nevyhnutná súčasť života abstinujúceho závislého, ktorá bola vydaná v roku 2016 v zásade pre potreby klientov ústavu, ktorí prechádzali alebo mali prejsť do následnej starostlivosti.

Brožúrka – ako píšu jej autori Vladimír a Lukáš Stanislavovci – „ poskytuje podrobný popis osemnástich resocializačných zariadení, 75 fungujúcich klubov, 52 skupín Anonymných alkoholikov a 4 skupín pre ex-userov drog. Prínos tejto práce spočíva v lepšej informovanosti klientov OLÚP n.o. Predná Hora, v získaní prehľadu o doliečovacích možnostiach, k väčšej samostatnosti pri výbere ...“

OKPSaMD  sa pripája  k ďalšej  avizovanej cieľovej skupine, a to  odbornej verejnosti.

Okrem toho sme presvedčení, že aj klienti iných zdravotníckych zariadení,  prípade ich blízki a priatelia môžu profitovať z existencie takejto informačnej príručky, ktorá  aktualizuje aj  doteraz zverejnené informácie na  tejto webovej stránke v sekcii   Pomoc a podpora .    

 

 

 

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Október 2018
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 
 
Odkazy