Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Pondelok, 23. júl 2018
 
 

26.jún je Medzinárodným dňom proti zneužívaniu drog a obchodovaniu s nimi

ed.: Eva Debnárová, 22.6.2017

Dátum 26. jún sa už od 7. decembra 1987 uznesením 42/112 Valného zhromaždenia OSN spája s Medzinárodným dňom proti zneužívaniu drog a ilegálnemu obchodovaniu s nimi. Tohtoročný Medzinárodný deň sa nesie v duchu pokračovania toho minuloročného pre veľký úspech celej kampane smerovanej na deti a mladých.  „Listen First – Listening to children and youth is the first step to help them grow healthy and safe.“ Ide o iniciatívu na zvýšenie podpory prevencie užívania drog, ktorá je založená na vedeckých poznatkoch a je teda účinnou investíciou do blahobytu detí a mládeže, ich rodín a ich komunít.

Viac o celej kampani a jednotlivých konceptoch sa dozviete tu : http://www.un.org/en/events/drugabuseday/index.shtml ako aj odporúčania pre jednotlivé skupiny zainteresovaných skupín – politici, zdravotníci, osoby zaoberajúce sa drogovou prevenciou, rodičia, učitelia : https://www.unodc.org/listenfirst/ . Cieľom kampane je zvýšenie povedomia o hlavnom probléme, ktorý predstavujú v spoločnosti predstavujú nelegálne drogy.

Takisto ako minulý rok, aj tento rok sú hlavnými sponzormi kampane Úrad OSN pre drogy a kriminalitu - UNODC, Svetová zdravotnícka organizácia – WHO, Úrad francúzskeho premiéra a švédske ministerstvo zdravotníctva a sociálnych vecí.

p

V apríli 2016 sa konalo mimoriadne zasadnutie Valného zhromaždenia OSN (UNGASS) o drogách. Toto mimoriadne zasadnutie bolo dôležitým míľnikom pri dosahovaní cieľov stanovených v politickom dokumente z roku 2009 "Politická deklarácia a akčný plán o medzinárodnej spolupráci smerom k integrovanej a vyváženej stratégii boja proti svetovému problému s drogami ", v ktorej sa vymedzili opatrenia, ktoré majú členské štáty prijať, ako aj ciele, ktoré sa majú dosiahnuť do roku 2019.

Keďže výsledný dokument UNGASS vydal opatrenia a odporúčania na riešenie zmiernenia dopytu a ponuky, ktoré sa týkajú aj oblasti detí a mládeže, na plnenie tohto odporúčania sa tento Medzinárodný deň tohto roku špeciálne zameriava. Okrem toho sa odporúčania vzťahujú na zlepšenie prístupu ku kontrolovaným liekom pri súčasnom predchádzaní zneužívaniu, na oblasti ľudských práv, žien a komunít, vznikajúce výzvy vrátane nových psychoaktívnych látok, posilnenie medzinárodnej spolupráce a alternatívny vývoj. Text kladie nový dôraz na primerané vnútroštátne politiky a postupy v oblasti odsúdenia za trestné činy súvisiace s drogami a vyznačuje sa silným zameraním na prevenciu a liečbu.

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Júl 2018
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 
 
Odkazy