Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Pondelok, 23. júl 2018
 
 

Stretnutie odborníkov a médií pri príležitosti zverejnenia EDR 2017

NMCD, 7.6.2017

Stav drogovej problematiky v Európe a na Slovensku

  

Oboznámte sa s najnovšími údajmi a analýzami drogovej problematiky v Európe prostredníctvom 22. výročnej Európskej správy o drogách 2017 vydanej Európskym monitorovacím centrom pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA). Výročná správa bola zverejnená 6. júna 2017 v Bruseli a paralelne aj v Bratislave na avizovanom podujatí Národného monitorovacieho centra pre drogy (NMCD).

Každoročný prehľad o drogovej situácii v Európe predstavuje EMCDDA formou mnohojazyčného multimediálneho súboru informácií, ktorý sa zameriava na dnešnú rýchlo sa meniacu drogovú problematiku. Hlavnou súčasťou súboru je Európska správa o drogách za rok 2017: Trendy a vývojové zmeny, ktorá poskytuje prehľad najnovších trendov na území 28 členských štátov EÚ, v Turecku a Nórsku. Táto analýza skúma na najvyššej úrovni ponuku drog; užívanie drog a problémy súvisiace s drogami; zdravotné a sociálne reakcie na problémy s drogami a protidrogové politiky. Európsku správu o drogách 2016  na Slovensku odprezentovala analytička európskeho centra pani Theodora Groshkova.

Materiály k Výročnej správe o drogách 2017 nájdete  v knižnici dokumentov portalu v sekcii EDR 2017 - TU.

Prevažná väčšina z nich je  ako produkty Európskej agentúry dostupná v angličtine. Výnimku tvorí  Európska správa o drogách v slovenčine prístupná cez stránku drogovej agentúry   ako aj hlavná tlačová správa agentúry EMCDDA 

Na infografiku bohatá bola aj prezentácia zástupcu EMCDDA  v High Working Group for Drugs (HDG) p.Ballotu na júnovom zasadnutí v Bruseli v dňoch 19.-21.6.2017 

Detailnejšie údaje za Slovensko sú zverejnené  v týchto materiáloch:  

Liečba drogovej závislosti – údaje 2016  ( zdroj: NCZI)

a v stručnom výbere kľúčových údajov z Country report Slovakia

Národné monitorovacie centrum pre drogy je národným zastúpením decentralizovanej európskej agentúry – Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť a členom siete REITOX (Európska informačná sieť o drogách a drogových závislostiach). Od svojho vzniku v roku 2002 sa – v spolupráci s odborníkmi z mnohých oblastí – podieľa na tvorbe európskej správy poskytovaním objektívnych informácií zo Slovenska. Pri príležitosti zverejnenia európskej správy organizuje NMCD stretnutie odborníkov s médiami, s cieľom informovať verejnosť o aktuálnej situácii v Európe, ako aj na Slovensku.

Od roku 2013 je NMCD súčasťou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, aktuálne v odbore koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog úseku štátneho tajomníka.

 

 

 

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Júl 2018
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 
 
Odkazy