Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Nedeľa, 27. máj 2018
 
 

Avízo na podujatie Prezentácia Európskej správy o drogách 2017

ed.:Eleonora Kastelová, 16.5.2017

6.jún 2017

12.30 hod

Kongresová sála 152, Ministerstvo zdravotníctva SR

Limbová 2, Bratislava

 

 

 

Stav drogovej problematiky v Európe a na Slovensku

 

 

Oboznámte sa s najnovšími údajmi a komentármi o drogovej problematike v Európe vo Výročnej správe Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA). Výročná správa bude zverejnená 6.júna 2017 v Bruseli a paralelne aj na avizovanom podujatí Národného monitorovacieho centra pre drogy (NMCD).

Každoročný prehľad o drogovej situácii v Európe predstavuje  EMCDDA formou mnohojazyčného multimediálneho súboru informácií, ktorý sa zameriava na dnešnú rýchlo sa meniacu drogovú problematiku. Hlavnou súčasťou súboru je Európska správa o drogách 2017: Trendy a vývojové zmeny   ktorá poskytuje prehľad najnovších trendov na území 28 členských štátov EÚ, v Turecku a Nórsku. Táto analýza skúma na najvyššej úrovni ponuku drog, užívanie drog a problémy súvisiace s drogami; zdravotné a sociálne reakcie na problémy s drogami a protidrogové politiky. Európsku správu o drogách 2017 bude na Slovensku prezentovať zástupkyňa lisabonského centra pani Teodora Groshkova.

 

 

                                                                                                                      

 

Národné monitorovacie centrum pre drogy je národným zastúpením decentralizovanej európskej agentúry – Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť a členom siete REITOX (Európska informačná sieť o drogách a drogových závislostiach). Od svojho vzniku v roku 2002 sa – v spolupráci s odborníkmi z mnohých oblastí – podieľa na tvorbe európskej správy poskytovaním objektívnych informácií zo Slovenska. Pri príležitosti zverejnenia európskej správy organizuje NMCD stretnutie odborníkov s médiami, s cieľom informovať verejnosť o aktuálnej situácii v Európe, ako aj na Slovensku.

Od roku 2013 je NMCD súčasťou odboru koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog sekcie zdravia na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.

 

 

 

 

 

 

6.jún

12.30 hod.

Kongresová sála 152, Ministerstvo zdravotníctva SR

Limbová 2, Bratislava


SÚVISIACE ČLÁNKY
 
Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Máj 2018
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 
 
Odkazy