Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Nedeľa, 23. február 2020
 
 

Aj o tomto sa hovorilo na 60.CND

Eleonora Kastelová, 28.4.2017

Niektoré podujatia zamerané na prevenciu, uskutočnené v rámci 60.zasadnutia globálnej Komisie pre omamné  látky (Commission on Narcotic Drugs)

 

V rámci tohto svetového podujatia – zasadnutia medzinárodnej komisie pre omamné látky , ktoré sa v roku 2017 konalo už po šesťdesiaty krát  -  sa  záujem  účastníkov, ktorí nie sú nevyhnutne viazaní povinnosťami  delegovaných zástupcov na  oficiálnom programe (schvaľovanie rezolúcií a zmien v kategorizácii omamných a psychotropných látok[1])  sústreďuje na  tzv. side events  - vedľajšie podujatia.

V dňoch 14.marca a 17. marca 2017 som sa v takejto pozícii zúčastnila niekoľkých podujatí, týkajúcich sa prevencie, a to prevencie v rámci redukcie dopytu[2] po drogách.

Spracované informácie sú  dostupné tu   ( pozn. z dôvodu technických obmedzení tejto stránky bolo nevyhnutné rozdeliť celú správu na niekoľko častí)

Nórsko, Island

 

Francúzsko

 

Mimoeurópske krajiny

 

 

 

 

 

 

 


 

 

[1] Napr. návrh Svetovej zdravotníckej organizácie  na zaradenie 10 nových psychoaktívnych látok do zoznamov medzinárodných platných konvencií 

 

[2] Prevencia (najmä drogovej kriminality, resp. kriminality pod vplyvom omamných a psychotropných látok) je  súčasťou aj v rámci redukcie ponuky drog


Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Február 2020
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
 
 
Odkazy