Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Utorok, 21. január 2020
 
 

Pokračovanie medzinárodného projektu

ed.:Eleonora Kastelová, 27.4.2017

  

Medzinárodný projekt "Click for Support – REALized" (spolufinancovaný EK) je nasledovníkom predchádzajúceho projektu  "Click for Support" realizovaného v rokoch 2014-2015, ktorého výstupom boli smernice  pre efektívne  internetové intervencie (  web-based interventions - WBI).

Aktuálny projekt účinnej intervencie "Click for Support – REALized"  sa sústreďuje na cieľovú skupinu mladých užívateľov nových psychoaktívnych látok (NPL), ktorým ponúkne interaktívnou formou informácie o účinkoch a zdravotných dopadoch týchto látok a hlavne 30 dňový štruktúrovaný intervenčný program. Neoddeliteľnou súčasťou   bude hodnotenie účinnosti programu prostredníctvom fokusovej skupiny užívateľov NPL, a to na domácej pôde každej participujúcej krajiny po dobu 5 mesiacov. Následne – po zhodnotení účinnosti[1] - bude táto selektívna preventívna intervencia poskytovaná prostredníctvom sociálnych sietí.

V spolupráci so slovenskými odborníkmi - členmi európskej siete EURONET zverejňujeme dotazník, ktorého cieľom je zistiť aké potreby, očakávania a názory majú užívatelia NPL a aké majú predstavy o webovej stránke o NPL. Pripájame sa tak k ich úsiliu poskytovať takúto  špecifickú preventívnu intervenciu cez internet.

Dotazník pre užívateľov nových psychoaktívnych látok (ďalej len NPL) (NPS / designer drugs / legal highs / research chemicals)

Dotazník je  súčasť európskeho projektu, v rámci ktorého sa vytvorí internetová preventívna intervencia. 
Vyplnenie dotazníka je úplne anonymné a trvá asi 10 minút. Žiadna z otázok nie je povinná. Pre výskumné účely
je potrebné uviesť krajinu a užívané psychoaktívne látky.

Výsledky budú spracované na všeobecnej štatistickej úrovni spracovania dát pre tento daný projekt.

Zdroj: Alena Kopányová
OZ V&P

[1] Na konferencii v Münsteri, v novembri  2017.

 

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Január 2020
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
 
Odkazy