Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Utorok, 28. január 2020
 
 

Ako nehuliť ????

Ingrid Gogorová, 30.3.2017

Pilotný projekt „Ako nehuliť“ – on-line internetové poradenstvo a terapia pre užívateľov marihuany

Nezisková organizácia Lepšia cesta, n. o. realizuje pilotný projekt „Ako nehuliť“ – on-line internetové poradenstvo a terapia pre užívateľov marihuany“. Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR - v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2016. Projektové aktivity sa začali v novembri 2016 a budú ukončené 31. marca 2017. Výška nenávratného finančného príspevku je 15 439,00 €.

Účelom projektu je nadviazať na pilotný projekt „Identifikácia a terapia problémov spojených s užívaním marihuany prostredníctvom internetu“, ktorý bol rovnako realizovaný s  finančnou podporou MZ SR – v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2015. V rámci neho bola vypracovaná metodika on-line poradenstva a terapie pre užívateľov marihuany, ktorá je základom pre vytvorenie interaktívnej web stránky.

 V EÚ iba na Slovensku, Luxembursku a Portugalsku nie sú internetové intervencie podobného charakteru dostupné.  Realizáciou projektu sa rozšíria metódy prevencie a liečby pre užívateľov marihuany. On-line intervencie majú potenciál zvýšiť dostupnosť liečby, vedú k redukcii užívania marihuany, motiváciu k zmene, zotrvaní v liečbe a  zvyšujú vedomosti o drogách. Predstavujú dobrú príležitosť pre tých, ktorí nie sú pripravení riešiť svoje problémy nástupom na odvykaciu liečbu do centier liečby závislostí, a ktorí sú zvyknutí používať internet a telekomunikačné prostriedky.

V rámci projektu už bola vytvorená a čiastočne otestovaná interaktívna web stránka, ktorá bude pripravená na testovanie verejnosťou.

 

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Január 2020
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
 
Odkazy