Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Sobota, 22. február 2020
 
 

Protidrogová politika na rokovaní vlády SR

OKPSaMD, ed.:Eleonora Kastelová, 24.3.2017

Strednodobé vyhodnotenie plnenia úloh  v oblasti protidrogovej politiky za obdobie 2013-2016 vo forme správy pripravovala  v druhej polovici 2016 pracovná skupina pre tvorbu, implementáciu a vyhodnocovanie národnej protidrogovej stratégie, metodicky riadená  OKPSaMD.

Minister zdravotníctva a predseda Rady vlády Slovenskej republiky pre protidrogovú politiku predložil túto správu  na rokovanie vlády 22.marca 2017. Vláda Slovenskej republiky  informáciu  „Strednodobé vyhodnotenie plnenia úloh v oblasti protidrogovej politiky za obdobie rokov 2013 – 2016“ na svojom 51. rokovaní prerokovala a vzala na vedomie.

Informácia a sprievodné materiály sú k dispozícii na webovej stránke  www.rokovania.sk  

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Február 2020
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
 
 
Odkazy