Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Utorok, 25. február 2020
 
 

Európska cena protidrogovej prevencie: Traja víťazi v Benátkach

Pompidou Group pri Rade Európy, 8.12.2016

Dňa 15. novembra 2016 boli v Benátkach, počas sprievodného podujatia  Pompidou Group predstavené projekty protidrogovej prevencie mladých tvorcov. Predstavené projekty boli výsledkom práce troch laureátov Európskej ceny protidrogovej prevencie za rok 2016. O cene, ktorá je udeľovaná každé dva roky (už od roku 2004) rozhoduje porota zložená výhradne z mladých ľudí a je udeľovaná za projekty z celej Európy i mimo nej, ktorých obsahom je protidrogová prevencia, na ktorej sa zúčastňujú mladí ľudia. Tohtoroční víťazi pochádzajú z Bosny, Izraela a Portugalska. Mladí ľudia z Divadla Intercity z Bosny realizujú v uliciach predstavenia na tému zneužívania návykových látok a zdravý životný štýl. Izraelský projekt „Piatočná káva“ (Friday Cofee Project) spája mladých dobrovoľníkov s problematickými/nespokojnými mladými ľuďmi prostredníctvom ponúknutej kávy a rozhovoru. V Portugalsku sú v rámci + Attitude ponúkané pre študentov vysokých škôl  rôzne možnosti zapojenia sa do aktivít, ktorých náplňou sú rizikoví mladí ľudia.
Viac informácií tu: http://www.coe.int/t/dg3/pompidou/default_en.asp

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Február 2020
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
 
 
Odkazy