Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Nedeľa, 19. január 2020
 
 

Nové štúdie a analýzy NMCD

ed.: Eleonora Kastelová, 28.11.2016

Národné monitorovacie centrum v roku 2015 financovalo európsky  školský prieskum o alkohole a iných drogách  na Slovensku (ESPAD 2015 - 10 033 respondentov vo veku 15-20 rokov), ako aj celoslovenský reprezentatívny prieskum užívania drog vo všeobecnej populácii (GPS 2015 – 8 029 respondentov vo veku 15-64 rokov).

V roku 2016 NMCD zadalo externým spolupracovníkom realizáciu štúdie, ktorej primárnym cieľom je porovnanie dát  identických vekových skupín (15-20 ročných respondentov) v oboch prieskumoch, ale aj analýza a interpretácia niektorých špecifických oblastí (modulov) v oboch prieskumoch (napr. údaje zo skríningových škál Cannabis Abuse Screening Scale, CAGE, užívanie nových psychoaktívnych látok a užívanie a zneužívanie liekov).

 

K termínu október 2016 boli spracované  tieto úvodné štúdie  

1)Nociar,A.,Luha J. (2016) Súhrnný prehľad výsledkov pri porovnaní ESPAD 2015 a GPS 2015 – úvodná štúdia

2) Klobucký, R. (2016) Názory verejnosti na drogy – úvodná štúdia

Výskumné aktivity vychádzajúce z údajov oboch prieskumov budú pokračovať aj v roku 2017. 

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Január 2020
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
 
Odkazy