Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Štvrtok, 27. február 2020
 
 

Európska cena protidrogovej prevencie 2016 - Výzva na predkladanie projektov

MZ SR, OKPSaMD, 7.4.2016

Európska cena protidrogovej prevencie 2016 - Inovatívny prístup mladých k protidrogovej prevencii
 
Výzva na predkladanie projektov
Skupina Pompidou uverejnila výzvu na predkladanie projektov v rámci možnosti udelenia Európskej ceny protidrogovej prevencie 2016. Cena, udeľovaná každé dva roky, je určená pre aktívne projekty protidrogovej prevencie vytvorené mladými ľuďmi. Do súťaže môžu byť predložené projekty zo všetkých 47 členských štátov Rady Európy ako aj z ďalších štátov, ktoré sú členmi skupiny Pompidou a členov siete MedNET.
 
Do projektov z oblasti kvalitnej protidrogovej prevencie musia byť plne zapojení mladí ľudia (vo veku do 25 rokov). Projekty by mali byť v súčasnosti činné alebo by mali byť pred ukončením. Vyhľadávané sú inovatívne projekty.
 
Cenu získajú 3 projekty, v priebehu slávnostného udeľovania ceny každý z projektov získa okrem diplomu aj finančnú odmenu vo výške 5 000,- Euro, ktoré sú určené na ďalšie pokračovanie činnosti. Ako sa vyjadrili tí, ktorí už cenu získali, ocenenie im pomohlo dosiahnuť väčšie uznanie za svoju prácu.
 
Prihlášku je možné zaslať v termíne do 31. júla 2016 na emailovú adresu sekretariátu skupiny Pompidou -
Pompidou.preventionprize@coe.int.  Pred zaslaním oficiálnej prihlášky/žiadosti je odporúčané si dôkladne naštudovať pokyny (k dispozícii na webovej stránke skupiny Pompidou).
 
Európska cena protidrogovej prevencie je udeľovaná každé dva roky (od roku 2004) za inovatívne projekty, ktoré sú predkladané mladými ľuďmi a ktoré sú určené pre mladých.
 
Cieľom je zvyšovanie povedomia o dôležitosti aktívnej účasti mladých pri znižovaní škôd spôsobených drogami a vytváranie zdravšej spoločnosti v celej Európe. Prostredníctvom ceny sú vyhľadávané kvalitné, inovatívne projekty protidrogovej prevencie.
 
Cenu udeľuje porota zložená zo siedmich mladých ľudí z celej Európy, ktorí sú vo veku od 16tich do 21 rokov. Porota určuje pravidla pre udelenie ceny a starostlivo vyhodnocuje predkladané projekty s cieľom vybrať tie projekty, ktoré skutočne zapoja mladých ľudí do kvalitnej protidrogovej prevencie.
 
Ako sa uchádzať o cenu?
Po dôkladnom preštudovaní pravidiel je potrebné si stiahnuť elektronickú prihlášku, vyplnenú v anglickom alebo francúzskom jazyku (ktoré sú oficiálnymi jazykmi Rady Európy) spolu so sprievodnými materiálmi, týkajúcimi sa projektu. Túto je potrebné následne elektronicky zaslať na uvedenú mailovú adresu. Uzávierka súťaže je 31. júla 2016.
 
Podrobnosti ohľadom súťaže:

http://www.coe.int/t/dg3/pompidou/Initiatives/PreventionPrize/news/default_en.asp

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Február 2020
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
 
 
Odkazy