Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Utorok, 25. február 2020
 
 

Európske zisťovanie o zdraví (EHIS)

Štatistický úrad SR, 2.11.2015

Štatistický úrad SR ukončil spracovanie výsledkov z Európskeho zisťovania o zdraví (EHIS 2014)

Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Dátum publikovania: 02.11.2015

Aký je zdravotný stav obyvateľov a aké faktory ovplyvňujú ich zdravie? Ako sme na tom s využívaním zdravotnej starostlivosti, s konzumáciou alkoholických nápojov a fajčením, zlozvykmi ohrozujúcimi zdravie spoločnosti? Na tieto otázky odpovedá Európske zisťovanie o zdraví – EHIS 2014. Na Slovensku sa uskutočnilo už druhýkrát s päťročným odstupom a v týchto dňoch Štatistický úrad SR ukončil jeho spracovanie. 

Kým iné štatistiky o zdraví pracujú väčšinou s údajmi o obyvateľoch získanými od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, EHIS sa zameriava na zber údajov subjektívneho charakteru, čiže pocity, názory a hodnotenia obyvateľov, ktorí sú prijímateľmi zdravotnej starostlivosti. Vďaka týmto viacerým zdrojom štatistických údajov vzniká komplexný obraz o zdraví obyvateľov a ich zdravotnej starostlivosti. 

Špecifikom výberového zisťovania EHIS je harmonizovaná metodika, ktorá umožňuje porovnávať sledované ukazovatele medzi jednotlivými krajinami Európskej únie. Nie je to však jediný účel, na ktorý sa štatistické údaje o zdraví dajú využiť. Údaje o zdraví sú potrebné na plnenie politických potrieb a požiadaviek obsiahnutých v rôznych európskych stratégiách (Európa 2020, Spolu k zdraviu, Stratégia spoločenstva o zdraví a bezpečnosti pri práci, Stratégia trvalo udržateľného rozvoja). Slúžia tiež na riešenie súčasných problémov v Únii v súvislosti so starnutím populácie, nerovnosťou v zdraví, kvalitou systémov zdravotnej starostlivosti, propagáciou zdravého životného štýlu a pod.

Štatistický úrad SR zbieral údaje o zdraví na území Slovenskej republiky v dňoch 1. 7. 2014 až 31. 12. 2014  na vzorke približne 7 700 respondentov formou osobného rozhovoru. Cieľovou skupinou boli fyzické osoby, ktoré väčšiu časť roka žili v súkromných domácnostiach a v čase zisťovania mali 15 rokov a viac. Z cieľovej populácie boli vyňaté osoby v kolektívnych domácnostiach a inštitúciách (napr. v domovoch dôchodcov, detských domovoch, väzniciach, kláštoroch a pod.).

Z výsledkov zisťovania EHIS vytvoril Štatistický úrad SR databázu mikroúdajov o ukazovateľoch zdravia, zdravotnej starostlivosti, faktoroch ovplyvňujúcich zdravie  a zdraviu škodlivých zlozvykoch – fajčení a konzumácii alkoholu. O prístup k uvedeným štatistickým údajom na vedecké účely môžu užívatelia žiadať prostredníctvom formulára výskumného návrhu, ktorý je k dispozícii na webovej stránke Štatistického úradu SR, v časti Informačný servis. Vybrané výsledky z výberového zisťovania EHIS 2014 spracuje Štatistický úrad SR aj do publikácie, ktorú plánuje vydať do konca tohto roka.

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Február 2020
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
 
 
Odkazy