Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Utorok, 25. február 2020
 
 

Niekoľko informácií o programe Unplugged na Slovensku

ed.: Eleonora Kastelová, 2.11.2015

Implementácia a overovanie efektívnosti Unplugged programu medzi slovenskými školákmi realizuje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta v spolupráci dvoch katedier, Katedry pedagogickej psychológie a psychológie zdravia a Katedry psychológie  od v roku 2012, ako súčasť realizácie projektu APVV-0253-11 Užívanie drog medzi dospievajúcimi a vysokoškolákmi. Na výskumných dátach založená prevencia užívania drog.

 

Skúmanie efektu Unplugged programu  bolo realizované v roku 2014 na základe výsledkov troch vĺn zberu dát, tzn. pred, bezprostredne po a tri mesiace po realizácii Unplugged programu.

Na základe uvedeného je možne informovať o výsledkoch krátkodobého efektu programu. Skúmanie bolo zamerané na psychologické ukazovatele (seba-úcta/self-liking, self-competence, očakávané dôsledky a vnímanie rizika sledovaných foriem rizikového správania, deskriptívne normatívne presvedčenia), ako aj   behaviorálne (fajčenie tabakových cigariet, konzumácia alkoholu) ukazovatele.

 

Celá správa Oľgy Orosovej je dostupná tu  

Niektoré ďalšie súvisiace informácie:   

Short term effectiveness of the Unplugged program in Slovakia: the Mediational role of self-esteem

http://www.statpedu.sk/clanky/ucebnice-metodiky-publikacie-odborne-informacie/odborne-informacie

 

Európsky program univerzálnej prevencie užívania návykových látok  

 

 

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Február 2020
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
 
 
Odkazy