Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Sobota, 26. máj 2018
 
 

Správa zo šiesteho cyklu školského prieskumu Tabak-alkohol-drogy - 2014

ed.:Eleonora Kastelová, 21.1.2015

 

Indikátor „Užívanie drog vo všeobecnej  populácii“ je jedným zo šiestich indikátorov, ktoré sa využívajú na objektívne sledovanie drogovej situácie. Jeho súčasťou sú aj prieskumy orientované a realizované na  populácii žiakov/študentov a v školách. Na Slovensku sa dlhodobo realizujú dva reprezentatívne školské prieskumy  Tabak-alkohol-drogy (TAD) od roku 1994   a od roku 1995 Európsky  školský  prieskum  o alkohole a iných drogách (ESPAD), a to  v štvorročných intervaloch.

NMCD dlhodobo participovalo na prieskumoch finančne a profesionálnymi  kapacitami prostredníctvom vedúceho koordinátora oboch reprezentatívnych prieskumov doc. PhDr. Alojza Nociara, CSc.

Oba  prieskumy sú  v niektorých zisťovaných premenných kompatibilné s Európskym modelovým dotazníkom (EMQ).   

V roku 2014 sa TAD na Slovensku realizoval po šiesty krát.. Jeho tri moduly sú určené žiakom druhého stupňa ZŠ (TAD 1 – počet respondentov 5 436 vo veku 10-15 rokov), stredoškolákom (TAD 2, N=4 908 vo veku 15-19 rokov ) a pedagógom (TAD 3. počet pedagógov 1 612, vrátane 82 koordinátorov prevencie ).

Záverečná správa z prieskumu TAD u žiakov ZŠ, študentov SŠ a ich učiteľov v roku 2014 je už dostupná v knižnici dokumentov portálu www.infodrogy.sk.

Ako obvykle toto národné zisťovanie užívania psychoaktívnych látok v subpopulácii 10 až 19 ročných žiakov/študentov predchádza ďalšej vlne medzinárodného prieskumu  ESPAD, ktorý sa pripravuje v roku  2015.

 

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Máj 2018
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 
 
Odkazy