Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Pondelok, 17. február 2020
 
 

Deviata výročná konferencia o protidrogových politikách

ed.:Eleonora Kastelová, 2.12.2014

 

Deviata výročná konferencia medzinárodnej spoločnosti pre štúdium drogovej politiky (International Society for the Study of Drug Policy - ISSDP) sa uskutoční v belgickom Gente v máji (20.-22.mája) 2015.

Organizátorom, resp.hostiteľom tohto podujatia - bude  sa odohrávať v bývalom kláštore dominikánov -  je Inštitút pre sociálny výskum drog, pôsobiaci  ako  súčasť sekcie trestného práva a kriminológie Právnickej fakulty Univerzity v Gente.

Ako obvykle organizátori uvítajú príspevky týkajúce sa monitorovania, analýzy, hodnotenia medzinárodnej a národných protidrogových politík, metodologických a teoretických východísk pre analýzy drogovej politiky/politík. Zdôrazňujú tiež, že pojem droga sa v rámci sociálneho, resp. kriminálneho  kontextu vníma širšie a nevzťahuje sa len na kontrolované (nelegálne látky) ako by sa predpokladalo, ale aj legálne psychoaktívne látky a problematiku nemedicínskeho užívania liekov, obchodovania s liekmi a prekurzormi.

Registrácia účastníkov na konferenciu sa začala 1.decembra 2014 a ukončí sa 15.mája 2015 ( organizačné info o možnostiach dopravy, ubytovaní a mieste konania sa konferencie tu )

Abstrakty (v AJ) obsahujúce 200 až 400 slov a návrhy  panelových  prezentácií treba predložiť do 15.januára 2015  na mailovej adrese:  issdp2015(x)ugent.be.

Všetky abstrakty budú posudzované kolegami - odborníkmi ( peer reviewed) a rozhodnutie o zaradení, resp. nezaradení príspevku budú autorom oznámené v druhom februárovom týždni.

Tematické  okruhy príspevkov ako aj ďalšie podrobnosti podujatia sú uvedené tu .

 

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Február 2020
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
 
 
Odkazy