Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Nedeľa, 23. február 2020
 
 

ESPAD: Výsledky a porovnanie - tlačová konferencia

Eleonora Kastelová, 25.3.2009

26. marca 2009 sa vo väčšine účastníckych krajín ESPAD uskutoční prezentácia výsledkov európskeho školského prieskumu o alkohole a iných drogách, ktorá je  určená odborníkom a médiám. Na poslednej vlne prieskumu sa zúčastnilo takmer 105 tisíc mladých Európanov - stredoškolákov s vekovým priemerom 15,8 roka.

Súčasne bude zverejnená aj komplexná správa o ESPADE na stránke www.espad.org  a na stránke spolupracujúcej inštitúcie, Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogové závislosti bude k dispozícii súhrn zistení a údajov v slovenskom jazyku.
Národné monitorovacie centrum pre drogy pri GS VMDZKD, ktoré spolufinancovalo tento prieskum na S, organizuje prezentáciu  výsledkov za účasti  koordinátora ESPADu na Slovensku, ktorým je od roku 1995 doc. PhDr. Alojz Nociar, CSc. z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie  a  ďalších členov tímu z ÚVVM pri ŠÚ SR,ÚVZ SR a UIPŠ.
Vzhľadom na tlačové embargo na  správu a súhrn k výsledkom ESPAD  budú podklady k dispozícii priamo na podujatí o 10.00 hod..

Miesto konania: Úrad vlády SR, Nám.slobody 1 - Press centrum nová budova prízemie.

Dokument ESPAD: Porovnanie 16-ročných študentov zo SR s Európou (1995-2007) nájdete na tomto portáli v sekcii Knižnica dokumentov - Drogová situácia v SR - Užívanie drog v populácii.


SÚVISIACE ČLÁNKY
 
Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Február 2020
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
 
 
Odkazy