Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Nedeľa, 23. február 2020
 
 

ESPAD - Užívanie drog medzi žiakmi v 35 európskych krajinách

Eleonora Kastelová, 20.3.2009

AKTUALIZOVANÉ

ESPAD -  Európsky školský prieskum o tabaku, alkohole a iných drogách 

Pred rokom v marci 2007, Národné monitorovacie centrum pre drogy pri GS VMDZKD (Úrad vlády SR) organizovalo prezentáciu výsledkov slovenskej časti prieskumu ESPAD pre pozvaných odborníkov a médiá.

Aktuálne je témou pripravovaného stretnutia s novinármi porovnanie slovenských tínedžerov v rovnakých okruhoch otázok týkajúcich sa fajčenia,  konzumácie alkoholu a nelegálnych drog v súbore viac ako 100 000 európskych stredoškolákov - chlapcov a dievčat vo veku 15-16 rokov.  
Projekt ESPAD poskytuje dôležité informácie na získanie obrazu o mladých ľuďoch v Európe, spoločný prístup k zberu informácií o užívaní drog medzi žiakmi vo veku 15 až 16 rokov a umožňuje hodnotenie trendov vývoja  fenoménu užívania  v časovom kontinuu od roku 1995.
Prezentácia výsledkov ESPAD sa uskutoční dňa 26. marca 2009 o 10.00 hod. v budove Úradu vlády SR na Námestí slobody č.1 v Bratislave (Tlačové centrum /nová budova - prízemie).
Popri uvedenej prezentácii budú môcť novinári získať doplňujúce informácie od koordinátora ESPADu na Slovensku, ktorým je od roku 1995 doc. PhDr. Alojz Nociar, CSc. a od ďalších členov tímu.

V prípade Vášho záujmu na akcii prosíme potvrďte účasť telefonicky na čísle 02/572 95 732,  RNDr. Imrich Šteliar, vedúci odd. NMCD alebo mailom  imrich.steliar@vlada.gov.sk  resp. 02/572 95 763,  e-mail: eleonora.kastelova@vlada.gov.sk 

Súvisiace linky na www.infodrogy.sk 

  1. ESPAD: Porovnanie 16-ročných študentov zo SR s Európou (1995-2007) (z 26. marca 2009)
  2. ESPAD 2007 - informácia o realizácii časti medzinárodného projektu v SR
  3. Prezentácia výsledkov slovenskej časti prieskumu ESPAD   
  4. Výročná správa o stave drogovej problematiky na Slovensku za rok 2007, s. 24-28

 


SÚVISIACE ČLÁNKY
 
Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Február 2020
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
 
 
Odkazy