Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Nedeľa, 23. február 2020
 
 

Jarné zasadnutie Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog

GS VMDZKD, 18.3.2009

Jarné zasadnutie Výboru ministrov sa bude konať 23. marca 2009 o 10,00 hod. na Úrade vlády SR, nám. Slobody č. 1, Bratislava, miestnosť č. 103 (nová budova) s nasledovným programom:

Program zasadnutia :

1. Informácia o plnení úloh z jarného rokovania

Zuzana Miková, riaditeľka Generálneho sekretariátu Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog

2. Správa o komplexnom vyhodnotení plnenia Národného programu boja proti drogám za obdobie 2004-2008 a návrh Národnej protidrogovej stratégie na obdobie 2009-2012
Dušan Čaplovič, podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny a predseda Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog (materiál je určený na rokovanie vlády SR a NR SR)

3. Správa o bezpečnostnej situácii v Slovenskej republike z aspektu drogovej kriminality za r. 2008
Róbert Kaliňák, podpredseda vlády SR a minister vnútra SR

4. Informatívny materiál o realizácií ochranných opatrení a výchovných opatrení ukladaných súdmi podľa §73 a § 75 Trestného zákona a §  37ods. 3 písm. c) zák. č. 36/2005 Z.z. o rodine.
Viera Tomanová, ministerka práce sociálnych vecí a rodiny

5. Informácia o realizácií ochranných opatrení a výchovných opatrení ukladaných súdmi podľa §73 a § 75 Trestného zákona a § 37ods. 3 písm. c) zák. č. 36/2005 Z.z. o rodine.
Ján Mikolaj, podpredseda vlády SR a minister školstva

Rôzne:
-Informácia o príprave segmentu na vysokej úrovni ktorý predchádza 52. zasadnutiu Komisie OSN pre omamné látky (CND) vo Viedni (11-12. marec   2009 a 16.-20. marec 2009).
 Zuzana Mikovä, riaditeľka Generálneho sekretariátu Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog

- Informácia o novom Európskom protidrogovom akčnom pláne (EÚ Drugs Action Plan 2009 - 2012)
  Zuzana Miková, riaditeľka Generálneho sekretariátu Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog

- Informácia o aktuálnom stave realizácie projektu Prechodného fondu alokácia 2006 pre oblasť resocializácie
  Zuzana Miková, riaditeľka Generálneho sekretariátu Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Február 2020
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
 
 
Odkazy