Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Sobota, 26. máj 2018
 
 

II.ročník novinárskej súťaže Život bez drogy

Danica Rísová, 8.1.2007

                                             
Dom novinárov navštívili 15. decembra 2006  pozvaní  novinári  z novín, časopisov, redaktori  a autori z televízie i rozhlasu z celého Slovenska. Išlo viac o slávnostné, než pracovné stretnutie. Prišli sem na pozvanie Slovenského syndikátu novinárov, Generálneho sekretariátu Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog Úradu vlády SR a Protidrogového fondu.  Konalo sa tu vyhodnotenie II. ročníka celoslovenskej súťaže ŽIVOT  BEZ  DROGY.

Prítomní novinári, redaktori a dramaturgovia prevzali ceny z rúk predsedníčky SSN Zuzany Krútkej. Zagratuloval im aj PaedDr. Ján Galáš,  riaditeľ Protidrogového fondu.
 
V porovnaní s prvým ročníkom sa v tomto roku prihlásilo viac autorov i súťažných prác.

Najmä v kategórii TELEVÍZIA, ROZHLAS mala porota veľmi ťažkú úlohu. Mnoho prác malo výbornú úroveň a ťažko sa rozhodovalo o prvenstve. Preto vo všetkých troch podkategóriách ( spravodajstvo; publicistika, dokument; ostatné ) sa o prvé miesto podelili vždy dvaja ocenení. Napr. v spravodajských príspevkoch ako prvá sa umiestnila Alena Michalicová a zároveň aj Zuzana Čižmáriková, obe zo Slovenského rozhlasu. Porota v zložení Hana Daubnerová, Karel Ilja Dvořák a Eleonora Kastelová ocenila  ich obsažnosť, údernosť a zrozumiteľnosť pre širokú verejnosť, ako aj spracovanie aktuálnych, diskutovaných  tém.  
Prínosom tohto ročníka  bolo  zastúpenie komerčných elektronických médií. a  tak sa o prvé miesto v publicistike a dokumente podelili  Janka Bleyová zo Slovenského rozhlasu a Pavol Fejér z televízie Markíza.

Do podkategórie "ostatné" boli zaradené relácie pre deti a mládež, animované, či hrané diela.
Prvé miesto získala Jarmila Rusinková, ANIFILM za vzdelávaciu reláciu "Fajčenie - vraždiaci návyk"  odvysielanú v Slovenskej televízii a Iveta Vaculová zo Slovenského rozhlasu za reláciu "Špunt" určenú deťom.
 
Keď porovnáme kategóriu TLAČ, aj tu sa prihlásilo viac autorov z rôznych novín a časopisov. Škoda, že niektoré mienkotvornejšie a v najväčšom počte vydávané celoštátne denníky absentovali. Ak nestihol svoj príspevok prihlásiť autor, mohla to urobiť priamo redakcia. V porovnaní s predchádzajúcim ročníkom však vzrástol počet prihlásených príspevkov z časopisov.  Spomedzi nich si prvenstvo odniesol Ján Dzúr za reportážne príbehy Zavadzali mamám, Drevená terapia a City prepila uverejnené v časopise Šarm. Porota v zložení Pavol Vítko, Ferdinand Tisovič a Ján Vopálenský ho ocenila za vysoko profesionálne spracované príbehy ľudí, ktorí sa stali závislí a snažia sa z tohto prekliatia dostať von.
Z príspevkov uverejnených v regionálnej tlači prvenstvo získala Miroslava Dírerová, Nový Život Turca. Jej reportážny príbeh " Život s diagnózou F 63,0" ocenila porota nielen za kultivovaný text, ale aj za skvelé novinárske varovanie pred rizikami, ktoré prináša gamblérstvo.

Dúfame, že súťaž ŽIVOT  BEZ  DROGY sa stane tradíciou a medzi novinármi  z elektronických aj printových médií si získa stálych autorov, pre ktorých problematika drog nebude  len krátkym odbehnutím do neznámeho prostredia. Už druhý ročník ukázal, že medzi nimi vyrastajú profesionálne zdatní a  v problematike sa veľmi dobre orientujúci autori.

                                                                                                                   Danica Rísová
                                                                                                                   vedúca projektu

                                                   
   

 

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Máj 2018
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 
 
Odkazy