Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Nedeľa, 23. február 2020
 
 

Zber a vyhodnocovanie údajov na regionálnej úrovni

Eleonora Kastelova, 29.9.2006

Cieľom plánovaného tréningu v rámci twinningu je poskytnúť slovenským partnerom pomoc v oblasti zberu a analýzy údajov na regionálnej/lokálnej úrovni, ktoré môžu slúžiť ako podklady pre ďalšie koordinovanie činností na miestnej úrovni  a  pre účely Národného monitorovacieho centra pre drogy.

Twinningový projekt budú zastupovať  experti  Roland Simon, vedúci monitorovacieho centra pre drogy v Spolkovej republike Nemecko  a Viktor Mravčík,  vedúci monitorovacieho centra v Českej republike.

Podujatie je určené pre regionálnych  koordinátorov  pre drogovú problematiku, zástupcoa VÚC, koordinátorovi pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti, zástupcov  miestnych inštitúcií zapojených do procesu zberu a vyhodnotenia údajov.

nk060928 

 

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Február 2020
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
 
 
Odkazy