Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Utorok, 25. február 2020
 
 

Tlačová správa

GS VMDZKD, 12.9.2006

PhDr. Blažej Slabý, CSc. hovoril o úlohe štátov EÚ a potrebe ich spolupráce s ďalšími krajinami sveta. Veď podľa údajov OSN je vo svete 200 miliónov osôb závislých na drogách, alkohole a tabaku. Varujúca je aj zhoršujúca sa situácia v Afganistane. Kým v roku 2005 tu vypestovali 4 700 ton ópia, v tomto roku to bude 6 100 ton. Je predpoklad, že aj na Slovensko sa zväčší jeho prísun, a to novšími cestami - cez  Rusko. Preto sa treba pripraviť na túto hrozbu a zaktivizovať čo najväčší počet škôl, mimovládnych organizácií, inštitúcií, ktoré pôsobia najmä v prevencii. Svoje aktivity by mali vystupňovať hlavne počas "Týždňa boja proti drogám", ktorý bude od 13. do 19. novembra 2006.
Vo svete je nadprodukcia heroínu, zvyšuje sa jeho "čistota". Čím je droga čistejšia, tým sa zväčšuje hrozba predávkovania sa.
V rámci Národnélho programu boja proti drogám vyhlásil Generálny sekretariát V ýboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog II. kolo Malej grantovej schémy na  projekty s protidrogovou tematikou. Vybraným účastníkom rozdelia 400 000 euro. Podrobnejšie informácie nájdu záujemcovia na www.infodrogy.sk.
Koorinátorka Národného monitorovacieho centra pre drogy Ing. Lucia Kiššová informovala o pripravovanej správe Stav drogových závislostí a kontrola drog na Slovensku, rok 2006.
Okrem iného uviedla, že v roku 2005 bolo liečených 2 078 drogovo závislých, čo je o pár desiatok menej než v predchádzajúcom roku. To však neznamená, že sa znížil aj skutočný počet drogovo závislých.
Najmä  médiá by sa mali zamerať na to, aby sa nezľahčoval vplyv marihuany na mladých ľudí. Práve túto drogu treba vnímať ako rizikovú. Koncentrácia THC sa zdvojnásobila, v  niektorých prípadoch mala ešte vyššie percento.. Mnohí užívatelia ju kombinujú s ďalšími omamnými látkami, napr. s alkoholom. V prístupe k marihuane sa musia zjednotiť aj štáty EÚ, a to na základe vedeckých výskumov - jej účinkov na ľudský organizmus.    
  

dr091206

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Február 2020
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
 
 
Odkazy