Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Utorok, 28. január 2020
 
 

Inšpiratívna aktivita v rámci twinningového projektu

Eleonora Kastelova, 18.7.2006

Projekt sekundárnej  prevencie drogových závislostí medzi mladými užívateľmi (FreD) bol vytvorený v Nemecku, kde sa s úspechom používa. FreD  môže byť využitý v prípade  užívateľov po prvýkrát registrovaných jednak na polícii alebo v rámci školy. V nadväznosti na charakter projektu FreD budú slovenskými odborníkmi prezentované právne aspekty systému školskej prevencie a Trestný zákon. Zároveň sa bude diskutovať o potrebnej úrovni spolupráce zaangažovaných štruktúr a otázkach praktického uplatnenia včasného  preventívneho zásahu v cieľovej skupine prvoužívateľov (experimentujúcich) v prípade, že sa slovenská strana rozhodne pre takýto postup v podmienkach  SR..

 

Twinning projekt budú zastupovať experti z Nemecka:  Wolfgang Rometsch, ktorý je súčasne výkonným riaditeľom Európskej siete pre prevenciu a  Nadja Wirth. Účastníkmi podujatia sú   zástupcovia Ministerstva školstva SR, krajských pedagogicko-psychologických poradní, centier výchovnej a psychologickej prevencie, Ministerstva vnútra SR, mestskej polície, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR, liečebných centier pre drogovo závislých, Generálnej prokuratúry SR a GS VMDZKD.

 

nk060718

 

 

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Január 2020
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
 
Odkazy