Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Utorok, 21. január 2020
 
 

Drogy nie sú detská hra - Svetový deň proti zneužívaniu drog a ilegálnemu obchodovaniu

Eleonora Kastelova, 23.6.2006

Svetový deň proti zneužívaniu drog a ilegálnemu obchodovaniu  - 26. jún - sa každý rok pripomína sériou podujatí, ktoré nesú hlavnú myšlienku a ňou je v roku 2006  idea, že drogy nie sú detská hra. 

 
¤ OSN vyzýva venovať pozornosť deťom, ktorí sa stávajú drogovo závislými alebo sú využívané pre predaj drog ako trestne nepostihnuteľná skupina,  poskytnúť im ochranu a zabrániť, aby boli deti takýmto spôsobom zneužívané.

¤ ¤ Posolstvo je určené deťom, tínedžerom, rodičom a rodinám a učiteľom a celej spoločnosti,ktorá je povinná chrániť deti pred drogami. Propagačné materiály v niekoľkých jazykoch na stránke www.unodc.org, niektoré v angličtine sú k dispozícii aj na tomto webe. Ústredný videoklip s názvom "Cieľ" si kampaň požičala od ďalšej agentúry OSN, a to UNICEFu. jeho autorom je 13 ročný Sardor Zurfarov z Uzbekistanu. 

 ¤ ¤ ¤  V roku 2006 sa do aktivít propagujúcich  Svetový deň proti zneužívaniu drog a ilegálnemu obchodovaniu zapája aj Európa. Podľa UNODC má Európa byť lídrom v "exporte bezpečnosti" smerom k tým  krajinám Južnej Ameriky, Afriky, Ázie a Karibiku,ktoré sú najväčšími producentami drog a smerom k európskej verejnosti má komunikovať myšlienku, že každý, kto si tu kúpi drogu podporuje zločin. ..

¤ ¤ ¤ ¤  10 emocionálne veĺmi silných výpovedí osôb,ktoré trpia drogovou závislosťou je možné nájsť na linke   http://www.mediajfs.info/?page=video_9_sk&form=9, (slovenský text  najdete tu)   a spolu s dokumentárnym filmom Európa v akcii  ich nechala vyrobiť Európska komisia - presnejšie Direktoriát pre spravodlivosť,bezpečnosť a slobodu. V dokumente sa možno stretnúť  o.i. aj so známymi odborníkmi zo Slovenskej republiky. (CD s dokumentom a výpoveďami si možno objednať zadarmo na adrese: propager-TV@propager.com 
  

¤ ¤ ¤ ¤ ¤   Na tomto portáli www.infodrogy.sk sú k dispozícii takmer všetky informácie týkajúce sa 26. júna - Svetového dňa proti zneužívaniu drog a ilegálnemu obchodovaniu, informácie o drogovej legislatíve vo všeobecnosti a vo vzťahu k trom dohovorom OSN v sekcii Drogová legislatíva, informácie o drogách a osobitne o zdravotných následkoch sú k dispozícii v rubrike Nelegálne drogy, v sekcii Knižnica dokumentov je k dispozícii informačná brožúrka.


¤ Od vstupu SR do EÚ sa v Národnom monitorovacom centre pre drogy, ktoré je súčasťou GS VMDZKD,  pripravuje  už tretia Národná správa, ktorá mapuje problematiku drog a drogových závislostí v SR prostredníctvom  presne stanovených okruhov. Okrem klasických 10 kapitol, ktoré sa každoročne opakujú a  umožńujú porovnávanie medzi európskymi krajinami v tých istých parametroch, resp. indikátoroch, témy troch kapitol sa volia podľa aktuálnych potrieb. Témy 2006 sú venované o.i. užívaniu drog osobitne kapitola 11 u maloletých - teda u detí pod 15 rokov.  V súvislosti s mottom  tohtoročného Svetového dňa proti zneužívaniu drog "Drogy nie sú detská hra" je potrebné povedať, že Slovensko nie je ušetrené  tohto fenoménu detských -  drogovo závislých pacientov.  Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií  sa z drogovej závislosti   liečilo v zdravotníckych zariadeniach  v roku 2003 14 detí, v roku 2004 22 detí a v roku 2005 15 detí.

Je to veľa ? Je to "málo"?  

¤ ¤ Podľa PhDr. Martina Dzurilu - výkonného riaditeľa bratislavského Ambulantného krízového strediska  pre deti závislé od psychoaktívnych látok a rodinu v ohrození UNICORNIS n.o., v ostatnom čase sa v stredisku pracuje  predovšetkým s klientmi vo veku medzi 14 a 17 rokom veku, pričom 70% z nich tvoria školáci 14 až 15 roční. Vek detí u ktorých bol diagnostikovaný syndróm závislosti oproti minulým rokom klesá a hoci klientmi  strediska sú aj mladí dospelí, je ich však oproti detským klientom výrazná menšina.
Primárne zneužívanými drogami v tejto populácii je predovšetkým marihuana, alkohol  a pervitín. Je nutné podotknúť, že ide o deti  vo veku 14 až 15 rokov, u ktorých nejde o fázu experimentovania, ale sú už na droge závislé.

Okrem drogovej závislosti, ktorá je vrcholom špičky ľadovca je tu ešte  experimentovanie, alebo vyskúšanie drogy niekedy, raz dvakrát v živote, užívanie/ konzumácia drogy buď pravidelnejšia alebo pri určitých príležitostiach (diskotéka, letné prázdninové party, koncerty hudobných skupín a napokon zneužívanie drogy, návyk. 

¤ ¤ ¤ Nie každý kto experimentuje a kto drogy (vrátane alkoholu a tabaku) užíva  sa stane závislým. Rozhoduje o tom viac faktorov, podľa medicínskych odborníkov  závislosť nie je morálny problém, ani porucha vôle, či charakteru, ale chronická, recidivujúca porucha s biologickým a genetickým základom

¤ ¤ ¤ ¤  Nie každý, kto experimentuje, užíva drogy (legálne, či nelegálne) sa stane závislým  v medicínskom význame. Takmer každý, kto  však je  diagnostikovaný ako závislý na psychoaktívnych látkach, začínal s alkoholom, cigaretami a marihuanou.

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ Podceňovanie rizika vzniku závislosti, dostupnosť a priaznivé prostredie pre legálne drogy sociálno-kultúrny kontext  nachádza svoj odraz v zmene postojov aj správania detí a mladých ľudí voči týmto drogám a následne aj voči nezákonným drogám  (Nociar, 2004). 

¤ U časti mladých ľudí  sa tak zvyšuje riziko postupného vzniku závislosti od čoraz širšieho spektra nezákonných drog.

¤ ¤  Podľa  výskumov  sa zistilo, že  mladí ľudia majú tendenciu postupného vývinu  k čoraz silnejším drogám.  Identifikovali sa štyri úrovne tohto vývinu - na prvej je konzumácia  piva a vína; na druhej  cigarety a liehoviny a napokon na tretej nastupuje konzumácia marihuany. Na poslednom stupni hierarchie stojí konzumácia iných ilegálnych drog. 

¤ ¤ ¤  Čím je vek "naštartovania " mladší, tým vyššie by  mohol  v drogovej hierarchii jedinec vystúpiť a  tým intenzívnejší by bol návyk na každom danom stupni a riziko, že jedinci "postúpia" do ďalšej úrovne...

¤ ¤ ¤ ¤ Drogy nie sú detská hra - motto tohtoročného Svetového dňa proti zneužívaniu drog a ilegálnemu obchodovaniu a motto podujatia, ktoré poskytlo priestor na otázky a odpovede tým, ktorí majú záujem problematiku tohto typu komunikovať.   

 


nk060621

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Január 2020
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
 
Odkazy