Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Piatok, 18. október 2019
 
 

Tlačová správa EMCDDA

EMCDDA, 24.11.2005

INFEKČNÉ CHOROBY, PROBLÉMOVÉ UŽÍVANIE DROG A ÚMRTIA SÚVISIACE S DROGAMI

Heterosexuálny prenos je častejšou cestou k novým prípadom nákazy AIDS než injekčné užívanie drog

(24.11.2005) Heterosexuálne styky je dnes častejšou cestou k novým prípadom nákazy AIDS než injekčné užívanie drog, varuje Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) vo svojej Výročnej správe o stave drogovej problematiky v Európe za rok 2005, vydanej v Bruseli. Zatiaľ čo do roku 2001 bolo možné väčšinu nových prípadov nákazy AIDS v EÚ prisúdiť injekčnému užívaniu drog, najnovšie údaje ukazujú, že dnes je najčastejšou príčinou heterosexuálny prenos (1).
Dôležitým faktorom, ktorý k tomu prispieva je podľa EMCDDA (2) lepší prístup pre HIV pozitívnych injekčných užívateľov drog (IDU) k vysoko účinnej protiretrovirálnej terapii (HAART)*. Viac ako 75% tých, ktorí potrebujú liečbu HAART, má k nej dnes prístup vo väčšine západoeurópskych krajín, i keď v pobaltských štátoch je dostupnosť stále zlá. Napríklad v Lotyšsku bol v posledných rokoch zaznamenaný značný nárast prípadov nákazy AIDS medzi IDU už infikovanými HIV, čo svedčí o potrebe zlepšenia prístupu k liečbe HAART (3). 
Zlepšený prístup IDU k liečbe a službám na zmiernenie poškodenia a pokles injekčného užívania drog v niektorých krajinách majú dnes vplyv aj na výskyt prenosu HIV súvisiaceho s drogami v Európe, hovorí agentúra EMCDDA.  
Nízka prevalencia HIV medzi IDU, ale nákaza hepatitídou stále vysoká
Prevalencia infekcie HIV medzi IDU zostáva nízka vo väčšine členských štátov EÚ a kandidátskych krajín. Výskyt infekcie sa pohybuje okolo alebo pod 1% IDU v Českej republike, Grécku, Maďarsku, Slovinsku, Slovenskej republike, Fínsku, Spojenom kráľovstve, Bulharsku a Rumunsku a okolo 5% v Nemecku, Litve a Luxembursku (2001–2004).
Vyššie odhady (okolo alebo nad 10%) sú však hlásené z Estónska, Španielska, Francúzska, Talianska, Lotyšska, Holandska, Poľska a Portugalska. Správa však hovorí, že výskyt novo diagnostikovanej nákazy HIV medzi IDU v Estónsku a Lotyšsku sa v súčasnosti „dramaticky znížil“, čo svedčí o tom, že posledná epidémia v týchto dvoch krajinách už mohla dosiahnuť vrchol. 
Správy sú menej pozitívne, pokiaľ ide o hepatitídu B a C, ktoré sú hlavnými príčinami chorôb medzi IDU v Európe. Veľká časť IDU sa nakazila vírusom hepatitídy B (HBV) alebo C (HCV) počas niekoľkých prvých rokov injekčného užívania drog. Štúdie v niektorých krajinách – Belgicko, Estónsko, Grécko, Taliansko, Poľsko, Portugalsko a Nórsko – naďalej vykazujú výskyt nákazy HIV nad 60% medzi IDU (2002–2004).
Dvadsaťštyri členských štátov EÚ (okrem Cypru), ako aj Nórsko, Bulharsko a Rumunsko v súčasnosti poskytujú sterilné injekčné vybavenie prostredníctvom ihlových a striekačkových programov (NSP) pre IDU. I keď sa miera poskytovania líši, v mnohých krajinách je pokrytie dostatočné. Štúdie ukázali, že NSP môžu byť efektívne v prevencii infekčných chorôb a v privedení ťažko dostupných užívateľov drog do kontaktu so zdravotnými a sociálnymi službami.

Až 2 milióny problémových užívateľov drog v EÚ**

Agentúra EMCDDA odhaduje, že dnes je v rozšírenej EÚ od 1,2 do 2,1 milióna problémových užívateľov drog, z ktorých 850 000 až 1,3 milióna užívajú drogu injekčne. 
Odhady výskytu od polovice do konca osemdesiatych rokov ukazujú istý nárast v počte problémových užívateľov drog v Dánsku, Rakúsku, Fínsku, Švédsku a Nórsku, zatiaľ čo v Českej republike, Nemecku, Grécku a Írsku ukazujú ustálenie alebo pokles. Inde nemožno z dostupných údajov jasne určiť trendy.
Údaje zhromaždené z liečebných stredísk a monitorovanie úmrtí súvisiacich s drogami nasvedčujú, že počet nových užívateľov heroínu mohol klesnúť v celej Európe, pričom vo väčšine krajín dosiahol vrchol začiatkom deväťdesiatych rokov.
Poklesol aj výskyt injekčného podávania medzi liečiacimi sa užívateľmi heroínu v niektorých krajinách EÚ  – Dánsku, Grécku, Španielsku, Taliansku a Spojenom kráľovstve – s menej ako 50% nových užívateľov opiátov podstupujúcich špeciálnu drogovú liečbu, ktorí užívali drogu injekčne. Nízky výskyt, pod 30%, bol zaznamenaný v Španielsku, Holandsku a Portugalsku. Niektorými pozoruhodnými výnimkami sú Fínsko a niektoré nové členské štáty EÚ, kde injekčné užívanie zostáva hlavným spôsobom podávania medzi užívateľmi heroínu. 
Agentúra EMCDDA hovorí, že existujú silné náznaky toho, že drogová problematika v Európe sa v posledných rokoch diverzifikovala, pričom tí, ktorí sa liečia, hlásia dnes častejšie problémy s kokaínom (vrátane kraku) a kanabisom, alebo s užívaním viac ako jednej drogy (užívanie viacerých drog) (pozri tlačová správa č. 9).

Predávkovanie stále hlavnou príčinou úmrtia medzi užívateľmi opiátov, ale počet mladých úmrtí v súčasnosti nižší

Predávkovanie zostáva „hlavnou príčinou úmrtia medzi užívateľmi opiátov v EÚ“, hovorí súčasná správa, a „jednou z hlavných príčin úmrtia medzi mladými ľuďmi v Európe“. Avšak vo väčšine krajín európskej pätnástky – okrem Fínska a Švédska – a okrem Nórska, je dnes nižšie percento úmrtí z predávkovania vo veku do 25 rokov ako pred desiatimi rokmi, čo svedčí o poklese v nábore mladých závislých a v počte mladých injekčných užívateľov drog. Vo väčšine krajín európskej pätnástky sa tak priemerný vek prípadov predávkovania od roku 1990 zvýšil. 
Obraz je iný v nových členských štátoch EÚ a kandidátskych krajinách poskytujúcich údaje, kde bol od polovice deväťdesiatych rokov do roku 2002 zaznamenaný značný nárast úmrtí vo veku do 25 rokov. Priemerný vek prípadov predávkovania je najnižší v Rumunsku (22,4 roka), Estónsku (24 rokov), Lotyšsku (29 rokov) a Litve (29.3 roka). Počet úmrtí z predávkovania sa v súčasnosti ustálil v Českej republike, Litve, Maďarsku a Bulharsku.
V celej EÚ zostávajú úmrtia súvisiace s drogami na historicky vysokých úrovniach, hovorí správa, ale existujú náznaky, že pravdepodobne už dosiahli vrchol. Po 40% náraste medzi rokmi 1990 a 2000 (európska pätnástka) dnes mnohé krajiny hlásia pokles čísiel podobný číslam zo začiatku deväťdesiatych rokov. Tento pozitívny trend môže byť následkom ustálenia alebo poklesu v počte užívateľov opiátov, poklesu injekčného užívania drog v niektorých krajinách a lepšieho poskytovania liečby.
Celkový počet ohlásených úmrtí súvisiacich s drogami z krajín európskej pätnástky a Nórska klesol z 8 394 v roku 2001 na 7 122 prípadov v roku 2002, čo predstavuje 15% pokles, i keď existujú náznaky, že tento jasný pokles sa v súčasnosti môže ustáliť (4).

 

Poznámky

* HAART: Liečba nákazy vírusom HIV, pri ktorej sa využíva kombinácia niektorých protiretrovirálnych liekov. Lieky bránia vírusu v schopnosti rozmnožovať sa v tele a spomaľujú vývoj AIDS.
* * Operatívna definície problémového užívania drog, ktorú používa agentúra EMCDDA, je „injekčné užívanie drog alebo dlhodobé/pravidelné užívanie opiátov, kokaínu a/alebo amfetamínov.“
(1) Pozri štatistickú ročenku 2005 – obrázok INF-2 – http://www.stats05.emcdda.eu.int
(2) Údaje založené na spolupráci s Európskym strediskom pre epidemiologické monitorovanie AIDS (EuroHIV) a regionálnym úradom Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu.
(3) Pozri štatistickú ročenku 2005 – obrázok INF-1 – http://www.stats05.emcdda.eu.int
(4) Pozri štatistickú ročenku 2005 – obrázok DRD-G8 – http://www.stats05.emcdda.eu.int (údaje nedodalo všetkých 15 krajín).

 

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Október 2019
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 
 
Odkazy