Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Piatok, 18. október 2019
 
 

Výročná správa Európskej agentúry pre drogy a drogové závislosti

www.emcdda.eu.int, 21.11.2005

Výročná správa 2005 agentúry EÚ pre drogy obsahuje:

 •  Drogy v Európe a v jednotlivých krajinách  – fakty, čísla, analýzy
 •  Najnovšie trendy a právne, politické a sociálne riešenia
 •  Vybrané otázky:  verejné znepokojenie, alternatívy uväznenia, buprenorfín
  ------------------------------------------------------------------------------------------------
  o Dátum uverejnenia: štvrtok 24. novembra
  o Čas:  10:00 hod. SEĆ (bruselský čas)
  o Miesto: Tlačová miestnosť Európskeho parlamentu (PHS 0A 050), Rue Wiertz, B-1047 Brusel

Tento rok sa vo Výročnej správe 2005 o stave drogovej problematiky v Európe uverejňujú údaje z 25 členských štátov EÚ, Nórska a troch kandidátskych krajín EÚ (Bulharsko, Rumunsko a Turecko).
Správa obsahuje štyri kapitoly venované jednotlivým drogám, ktoré dopĺňajú ďalšie kapitoly týkajúce sa týchto tém: Protidrogová politika a právne predpisy; školy, mládež a drogy; kriminalita a väzenské zariadenia.

Bude k dispozícii v 22. jazykoch (19 jazykov EÚ + nórčina, bulharčina, rumunčina).

Zároveň budú uverejnené elektronické verzie tejto správy na internetovej stránke http://annualreport.emcdda.eu.int, ktorá súčasne ponúkne tlačové správy (22 jazykov) a správy jednotlivých štátov z národných kontaktných miest siete Reitox http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=435).
Správu dopĺňajú tri vybrané otázky so zameraním na: verejné znepokojenie súvisiace s drogami; alternatívy uväznenia delikventných užívateľov drog;  používanie buprenorfínu v substitučnej liečbe (http://issues05.emcdda.eu.int).

V ten istý deň EMCDDA uverejní svoju Štatistickú ročenku 2005, on-line produkt s viac ako 200 tabuľkami a 100 štatistickými grafmi, ktorý značne podporuje analýzu v tohtoročnej správe (http://stats05.emcdda.eu.int).

Obrázky budú doplnené prehľadom údajov z jednotlivých krajín poskytujúcim grafické zhrnutie kľúčových aspektov drogovej situácie podľa štátov (http://dataprofiles05.emcdda.eu.int).

Tento produkt bude sprístupnený on-line o 10:00 hod (SEČ). V deň uvedenia budú v agentúre EMCDDA (Lisabon) k dispozícii pracovníci technického poradenstva Helpdesk, aby mohli zodpovedať otázky novinárov (Tel.: 351 218 11 30 00). Rovnakú službu budú poskytovať  kontaktné miesta siete Reitox, ktorých pracovníci budú odpovedať na otázky súvisiace s konkrétnou krajinou (Helpdesk:  http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=1225).
Na odľahčenie hlavnej internetovej stránky ponúkne EMCDDA alternatívnu internetovú stránku (http://pt.emcdda.eu.int), ktorá zabezpečí prístup k správe a tlačovým správam.

Tlačové vyhlásenia budú zároveň k dispozícii na http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=875.

 

Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Október 2019
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 
 
Odkazy