Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Pondelok, 24. február 2020
 
 

Platforma MVO v oblasti drog

Skratka: drogyinak
Adresa:
Bratislava
Slovakia
Kontaktná osoba: Tatiana Hičárová
Mobil: 0911 556 456
E-mail: info@drogyinak.sk
Web stránka: http://www.drogyinak.sk/

Popis inštitúcie

Čo je zmyslom platformy?

Všetky organizácie pôsobiace v platforme spája spoločná myšlienka ochrany verejného zdravia, zlepšovania podmienok výkonu aktivít v oblasti drogovej politiky a otvorenia zmysluplnej diskusie o efektívnych opatreniach na Slovensku. Jej členovia pôsobia v drogovej politike a chcú spoločne presadzovať záujmy tak, aby boli vypočutí a mohli hájiť nielen svoju prácu, ale najmä záujmy a práva ľudí, ktorí užívajú drogy a zasiahnutých komunít. Chcú preto predkladať kompetentným orgánom návrhy zmien smerujúce k zlepšeniu drogovej politiky, systému práce či pomoci užívateľom a užívateľkám drog.

Kto je členom platformy?

Iniciatívu zastrešuje Plán B n.o, ktoré je spolu s OZ Odyseus, OZ Pomocná ruka, OZ Prima, RE/set, o.z. a Združením STORM zakladajúcimi členmi. Plán B n.o na aktivitu získal prostriedky z grantu MZSR.
Otváracie hodiny

Klienti si musia vopred dohodnúť termín stretnutia telefonicky na čísle: +421911556456, alebo mailom


Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Február 2020
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
 
 
Odkazy