Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Utorok, 25. február 2020
 
 

TROJLÍSTOK n.o.

Adresa: Konštantínova 3
080 01, Prešov
Slovakia
Telefón: 051 / 775 44 79 Facebook: https://www.facebook.com/TrojlistokNo/
Mobil: 0948 078 997
E-mail: trojlistokno@gmail.com
Web stránka: www.trojlistokno.sk

Popis inštitúcie

Nezisková organizácia Trojlístok realizuje individuálnu a skupinovú sociálnu prácu od roku 2012 v meste Prešov na úrovni Prešovského samosprávneho kraja, pre fyzické osoby, ktoré sú v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu ohrozenia sociálne rizikovým správaním v dôsledku nadužívania psychoaktívnych látok a závislosti (ďalej len klient).

Zámerom neziskovej organizácie Trojlístok je prostredníctvom komplexného prístupu ambulantných a terénnych foriem sociálnych služieb pomáhať týmto klientom, ich rodinám alebo blízkym partnerom s využitím individuálneho sociálneho poradenstva, skupinových programov, terapií a ďalších aktivít so zameraním na sociálnu prevenciu pred rozvojom, prehlbovaním a opakovaním sociálno-patologického správania z dôvodu rôznych foriem závislostí.

Medzi hlavné ciele neziskovej organizácie Trojlístok, ktoré ma zadefinované aj vo svojich registrovaných sociálnych službách, špecializované sociálne poradenstvo a terénnu sociálnu službu krízovej intervencie, patrí:
– realizácia edukačných programov zameraných na sociálnu prevenciu vybraných foriem závislostí,
– predchádzanie prehlbovania sociálnej patológie v rodinách so závislým členom,
– realizácia sociálnych programov na podporu plnenia funkcií rodiny so závislým členom,
– vytváranie sociálne chráneného priestoru pre nízkoprahové aktivity tejto cieľovej skupiny.
Otváracie hodiny

Po-Št 9:00 - 16:00
Pia 9:00 - 12:00


Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Február 2020
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
 
 
Odkazy