Tto srnka funguje v ubovonom prehliadai, najlepie vak vyzer v prehliadaoch podporujcich HTML 4.0 a CSS 2. Ak tate tto sprvu, v prehliada zrejme dostatone nepodporuje CSS. Strnku vidte bez pokroilejieho formtovania, ale s plne prstupnm kompletnm obsahom.

Slovensky Slovensky        English English
Utorok, 22. október 2019
 
 

TROJLÍSTOK n.o.

Adresa: Konštantínova 3
080 01, Prešov
Slovakia
Telefón: 051 7754 479
Mobil: 0948 078 997
E-mail: trojlistokno@gmail.com

Popis inštitúcie

Organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. O sociálnych službách v ZNP a vybrané opatrenia podľa §10 zákona č. 305/2005 Z. z. O sociálnej ochrane detí a o sociálnej kuratele.

Zabezpečujeme sociálne služby:
1. Poradenské a záujmové centrum – sociálne poradenstvo pre závislých a ich rodiny, pracovná terapia, voľnočasové a záujmové činnosti.
Cieľová skupina – osoby závislé od nelegálnych drog, alkoholu a od návykových škodlivých činností, osoby doliečujúce sa v prirodzenom prostredí.
2. Terénna služby krízovej intervencie – v štádiu rozbehu, terénna práca formou streetworku, resp. harm reduction a aj ako preventívna činnosť pre ohrozených nelátkovými závislosťami v herniach.
Zabezpečovanie opatrení podľa §10
3. Organizovanie a sprostredkovanie účasti na programoch, tréningoch a aktivitách zameraných na podporu plnenia rodičovských práv a povinností, plnenia funkcie rodiny, na utváranie a upevňovanie vzťahu medzi manželmi, medzi rodičmi a deťmi, rozvoj schopnosti riešiť problémové a záťažové situácie a adaptovať sa v nových situáciách.
Cieľová skupina – rodina, rodinní príslušníci a partneri závislých osôb.


Košický kraj Prešovský kraj Banskobystrický kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Trenčiansky kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj
Vyberte si poradňu alebo kontaktné cetrum, ktoré je vám najbližšie
Preventívne programy

Online hry

Kalendár podujatí
Október 2019
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 
 
Odkazy